Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Phường Phương Đông công khai dự toán Ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
10/06/2018 11: 53:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
17/04/2018 16: 36:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2018 của phường Phương Nam
15/04/2018 20: 21:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2018 của UBND xã Thượng Yên Công
10/04/2018 17: 04:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2018
10/04/2018 12: 23:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Khê 3 tháng đầu năm 2018
10/04/2018 11: 46:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2018 - Ủy ban nhân dân phường Vàng Danh
05/04/2018 16: 41:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2018 của xã Điền Công
05/04/2018 12: 27:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 3 tháng đầu năm 2018 của phường Bắc Sơn
04/04/2018 14: 09:00
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB phường Quang Trung quý 1 năm 2018
03/04/2018 14: 23:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1705
Đã truy cập: 5847017