Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Vàng Danh
12/08/2017 17: 00:00
Xem dưới đây
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Khê 6 tháng đầu năm 2017
12/08/2017 11: 10:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Trưng Vương
16/07/2017 12: 05:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Thượng Yên Công
16/07/2017 00: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông 6 tháng năm 2017
14/07/2017 22: 55:00
Xem dưới đây
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Bắc Sơn 6 tháng
14/07/2017 09: 00:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2017
12/07/2017 06: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng năm 2017
12/07/2017 04: 00:00
Xem dưới đây
UBND phường Yên Thanh: Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2017
11/07/2017 11: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 6 tháng đầu năm 2017
08/07/2017 07: 05:00
Xem dưới đây:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 895
Đã truy cập: 5832092