Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
UBND phường Quang Trung thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm năm 2017
15/08/2017 07: 20:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Vàng Danh
12/08/2017 17: 00:00
Xem dưới đây
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Nam Khê 6 tháng đầu năm 2017
12/08/2017 11: 10:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND phường Trưng Vương
16/07/2017 12: 05:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Thượng Yên Công
16/07/2017 00: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông 6 tháng năm 2017
14/07/2017 22: 55:00
Xem dưới đây
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Bắc Sơn 6 tháng
14/07/2017 09: 00:00
Xem dưới đây:
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2017
12/07/2017 06: 00:00
Xem dưới đây:
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng năm 2017
12/07/2017 04: 00:00
Xem dưới đây
UBND phường Yên Thanh: Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2017
11/07/2017 11: 00:00
Xem dưới đây:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2079
Đã truy cập: 6736676