Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh quý I năm 2022
14/04/2022 08: 35:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2022 - UBND phường Trưng Vương
08/04/2022 12: 03:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của phường Phương Nam
05/04/2022 13: 50:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2021 - UBND phường Trưng Vương
01/02/2022 15: 23:00
Quyết định v/v Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2021 (phường Yên Thanh)
12/01/2022 14: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam năm 2021
08/01/2022 15: 19:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 9 tháng đầu năm 2021
12/10/2021 15: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2021 - UBND phường Trưng Vương
04/10/2021 15: 20:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 9 tháng năm 2021
04/10/2021 14: 03:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2021 15: 20:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1021
Đã truy cập: 6487294