Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2022 - UBND phường Trưng Vương
08/04/2022 12: 03:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của phường Phương Nam
05/04/2022 13: 50:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2021 - UBND phường Trưng Vương
01/02/2022 15: 23:00
Quyết định v/v Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2021 (phường Yên Thanh)
12/01/2022 14: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam năm 2021
08/01/2022 15: 19:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 9 tháng đầu năm 2021
12/10/2021 15: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2021 - UBND phường Trưng Vương
04/10/2021 15: 20:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 9 tháng năm 2021
04/10/2021 14: 03:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 2 năm 2021 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2021 15: 20:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 6 tháng đầu năm 2021
06/07/2021 11: 44:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Đã truy cập: 5825580