Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng quý I năm 2021 - UBND phường Trưng Vương
05/04/2021 11: 06:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 12 tháng năm 2020
14/01/2021 13: 53:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng năm 2020 của phường trưng Vương
05/01/2021 10: 07:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của UBND phường Phương Nam
31/12/2020 14: 47:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Yên Thanh
14/10/2020 11: 11:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
09/10/2020 16: 00:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2020
08/10/2020 13: 09:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 của phường Phương Nam
06/10/2020 19: 58:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Yên Thanh
15/07/2020 17: 54:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 17: 24:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 5337281