Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2019 - UBND phường Vàng Danh
15/07/2019 17: 57:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Phương Đông
15/07/2019 15: 30:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Yên Thanh
12/07/2019 14: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
11/07/2019 18: 47:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
10/07/2019 17: 56:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự án thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/07/2019 15: 51:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 2 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2019 15: 41:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn 6 tháng đầu năm 2019
09/07/2019 10: 04:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng năm 2019
08/07/2019 18: 56:00
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
02/07/2019 15: 52:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2039
Đã truy cập: 3624353