Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2020
08/10/2020 13: 09:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2020 của phường Phương Nam
06/10/2020 19: 58:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Yên Thanh
15/07/2020 17: 54:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 17: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý II năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
10/07/2020 16: 19:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 của phường Trưng Vương
10/07/2020 11: 04:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Phương Nam
06/07/2020 15: 13:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Bắc Sơn
03/07/2020 14: 15:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán phường Yên Thanh 3 tháng đầu năm 2020
14/04/2020 14: 50:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
13/04/2020 18: 06:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2515
Đã truy cập: 5835765