Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2020 của UBND xã Thượng Yên Công
13/04/2020 18: 06:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Đông quý I năm 2020
10/04/2020 15: 33:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2020 của phường Phương Nam
08/04/2020 16: 14:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 3 tháng đầu năm 2020 - UBND phường Bắc Sơn
06/04/2020 16: 13:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 12 tháng năm 2019
13/01/2020 12: 59:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/01/2020 16: 42:00
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 - UBND phường Phương Đông
23/12/2019 16: 58:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Phương Đông
15/10/2019 16: 23:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
11/10/2019 18: 14:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự án thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/10/2019 18: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 5992259