Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2019 - UBND xã Thượng Yên Công
10/04/2019 14: 07:00
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
04/04/2019 10: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2018 - phường Phương Đông
11/02/2019 18: 36:00
Thông báo  về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh  9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 14: 01:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 9 tháng đầu năm 2018 - phường Bắc Sơn
05/10/2018 14: 12:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2018 - phường Vàng Danh
05/10/2018 13: 57:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng đầu năm 2018
04/10/2018 15: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
03/10/2018 21: 40:00
Thông báo về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018
08/08/2018 16: 32:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Yên Thanh
15/07/2018 11: 03:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2505
Đã truy cập: 5002884