Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thi - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Trưng Vương
10/10/2019 11: 58:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng năm 2019
09/10/2019 19: 57:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Yên Thanh
08/10/2019 16: 24:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
08/10/2019 15: 59:00
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của phường Phương Nam
08/10/2019 15: 59:00
Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2019- UBND phường Vàng Danh
07/10/2019 19: 12:00
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Bắc Sơn
04/10/2019 16: 55:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2019 - UBND phường Vàng Danh
15/07/2019 17: 57:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Phương Đông
15/07/2019 15: 30:00
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 - UBND phường Yên Thanh
12/07/2019 14: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 504
Đã truy cập: 5845816