Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2018 của xã Điền Công
05/04/2018 12: 27:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 3 tháng đầu năm 2018 của phường Bắc Sơn
04/04/2018 14: 09:00
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB phường Quang Trung quý 1 năm 2018
03/04/2018 14: 23:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn quý I năm 2018
13/03/2018 16: 10:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Phương Đông
10/03/2018 10: 41:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018
10/03/2018 09: 50:00
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2018 (Phương Nam)
21/12/2017 10: 33:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách phường Thanh Sơn năm 2017
12/12/2017 19: 04:00
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh 9 tháng năm 2017
14/10/2017 16: 00:00
Xem dưới đây
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng năm 2017
12/10/2017 12: 00:00
Xem dưới đây
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 938
Đã truy cập: 3735056