Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2019 của phường Bắc Sơn
04/04/2019 10: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán năm 2018 - phường Phương Đông
11/02/2019 18: 36:00
Thông báo  về việc niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Yên Thanh  9 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 14: 01:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB 9 tháng đầu năm 2018 - phường Bắc Sơn
05/10/2018 14: 12:00
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2018 - phường Vàng Danh
05/10/2018 13: 57:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng đầu năm 2018
04/10/2018 15: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
03/10/2018 21: 40:00
Thông báo về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018
08/08/2018 16: 32:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Yên Thanh
15/07/2018 11: 03:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Thượng Yên Công
11/07/2018 10: 22:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 5572239