Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm (cấp xã phường)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 9 tháng đầu năm 2018
04/10/2018 15: 17:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
03/10/2018 21: 40:00
Thông báo về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2018
08/08/2018 16: 32:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Yên Thanh
15/07/2018 11: 03:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Thượng Yên Công
11/07/2018 10: 22:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường Phương Nam 6 tháng năm 2018
10/07/2018 09: 09:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Điền Công 6 tháng đầu năm 2018
07/07/2018 11: 05:00
Quyết định về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và XDCB phường Bắc Sơn 6 tháng đầu năm 2018
04/07/2018 09: 14:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND phường Trưng Vương
03/07/2018 11: 23:00
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách và đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm của UBND phường Trưng Vương
03/07/2018 07: 24:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1229
Đã truy cập: 6490670