Trang chủ Tổng hợp tình hình công khai
Công khai thu - chi Quý 1/2019
08/04/2019 15: 15:00
Quyết định số 33/YT ngày 08/04/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai thu -...
Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước bổ sung tăng năm 2019 - Phòng Y tế thành phố
01/04/2019 16: 51:00
Công khai bổ sung dự toán của Phòng Y tế được UBND thành phố cấp
01/04/2019 16: 41:00
Quyết định số 28/YT ngày 01/4/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai bổ sung...
Công khai bổ sung dự toán của Phòng Y tế được UBND thành phố cấp
01/03/2019 16: 45:00
Quyết định số 18/YT ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai bổ sung...
Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước bổ sung tăng năm 2019 - Phòng Y tế thành phố
27/02/2019 16: 32:00
Công khai dự toán năm 2019 và quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Y tế được UBND thành phố cấp
10/01/2019 14: 48:00
Quyết định số 08/YT ngày 10/1/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai dự toán...
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước - Phòng Y tế thành phố
03/01/2019 16: 43:00
Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2018 - Phòng Y tế thành phố
31/12/2018 16: 27:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2018
11/11/2018 10: 00:00
Thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách phường Phương Đông năm 2017
07/08/2018 13: 52:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 523
Đã truy cập: 3852045