Trang chủ Tổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 Văn phòng HĐND&UBND thành phố
07/01/2020 09: 32:00
Công khai thu - chi Quý 4/2019
05/01/2020 14: 44:00
Quyết định số 11/YT ngày 05/1/2020 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai thu - chi...
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý IV năm 2019 VP HĐND&UBND thành phố
04/01/2020 10: 48:00
Công khai bổ sung dự toán năm 2019 Văn phòng HĐND&UBND thành phố
30/12/2019 14: 08:00
Công khai tình hình đầu tư mua sắm tài sản công năm 2019 Văn phòng HĐND&UBND thành phố
20/12/2019 13: 27:00
Công khai bổ sung dự toán năm 2019 Văn phòng HĐND&UBND thành phố
27/11/2019 14: 08:00
Công khai bổ sung dự toán của Phòng Y tế được UBND thành phố cấp
14/11/2019 15: 32:00
Quyết định số 118/YT ngày 14/11/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai bổ sung...
Công khai bổ sung dự toán năm 2019 Văn phòng HĐND&UBND thành phố
10/10/2019 11: 04:00
Công khai thu - chi Quý 3/2019
08/10/2019 13: 10:00
Quyết định số 99/YT ngày 08/10/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: V/v Công khai thu -...
Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2019 VP HĐND&UBND thành phố
03/10/2019 15: 38:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1547
Đã truy cập: 6667124