Trang chủ Dự toán NSĐP trình HĐND xã, phường
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2023 của phường Trưng Vương
27/07/2023 16: 56:00
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2023 của phường Trưng Vương
22/03/2023 17: 12:00
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư XDCB năm 2023 của phường Trưng Vương
22/03/2023 16: 13:00
Công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của phường Trưng Vương
12/12/2022 16: 36:00
Công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường Trưng Vương quyết định điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2020
15/08/2022 11: 14:00
Công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách phường Phương Nam năm 2022 trình HĐND phường
18/07/2022 12: 27:00
Công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND phường quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 - UBND phường Trưng Vương
11/07/2022 14: 15:00
Công khi số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của phường Trưng Vương trình HĐND phường Quyết định
23/12/2021 12: 38:00
Quyết định công bố công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2022
21/12/2021 11: 21:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách phường Phương Nam năm 2022 trình HĐND phường
15/12/2021 14: 51:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 860
Đã truy cập: 6487133