Trang chủ Dự toán NSĐP trình HĐND xã, phường
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mầu làm căn cứ trình HĐND phường Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 - UBND phường Trưng Vương
19/07/2019 16: 03:00
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mầu làm căn cứ trình HĐND cấp phường Quyết định dự toán ngân sách phường Yên Thanh năm 2019
21/12/2018 16: 30:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình HĐND phường Phương Đông
15/12/2018 21: 42:00
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mầu làm căn cứ trình HĐND cấp phường Quyết định dự toán ngân sách phường Trưng Vương năm 2019
11/12/2018 21: 00:00
Thông báo về việc niêm yết công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của UBND phường Thanh Sơn trình HĐND phường
18/07/2018 15: 53:00
Niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường năm 2018 - Phường Nam Khê
08/01/2018 11: 09:00
Niêm yết công khai chỉ tiêu biểu mẫu làm căn cứ trình HĐND cấp phường quyết định dự toán ngân sách phường năm 2018 - Phường Yên Thanh
21/12/2017 09: 32:00
Thông báo về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND phường Thanh Sơn trình HĐND phường
18/12/2017 20: 52:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3096
Đã truy cập: 48760033.