Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
08/03/2024 14: 06:00
Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 08/03/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiêm vụ...
Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân thành phố
22/12/2023 20: 36:00
Báo cáo số 214/BC-TTHĐND ngày 22/12/2023 của HĐND thành phố kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội...
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Mô hình "Mở lối về cho người lầm lỗi" năm 2023
19/12/2023 18: 30:00
Báo cáo số 2712/BC-BCĐ ngày 19/12/2023 của Ban chỉ đạo Mô hình "Mở lối về cho người lầm lỗi" thành...
Báo cáo v/v đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
15/12/2023 17: 51:00
Báo cáo số 2677/BC-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố v/v đánh giá, chấm điểm theo các tiêu...
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Quý IV năm 2023
15/12/2023 11: 37:00
Báo cáo số 250/BC-YT ngày 15/12/2023 của Phòng Y tế thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm...
Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2023
13/12/2023 18: 21:00
Báo cáo số 2646/BC-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thành phố về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Báo cáo kết quả về đất đai, dân số, lao động quý IV và năm 2023
12/12/2023 11: 00:00
Báo cáo số 2647/BC-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về kết quả về đất...
Báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
27/11/2023 18: 30:00
Báo cáo số 2493/BC-UBND ngày 27/11/2023 của UBND thành phố kết quả triển khai công tác chuyển đổi...
Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi... tại khu vực hồ Yên Trung
22/11/2023 16: 54:00
Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 22/11/2023 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Uông Bí kết quả giám...
Báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2024
21/11/2023 17: 22:00
Báo cáo số 2441/BC-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố về tình hình công tác đảm bảo an ninh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3664
Đã truy cập: 6656502