Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo Sơ kết giữa kỳ Chường trình hành động vì trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia trẻ em
10/07/2018 14: 22:00
Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác quản lý, thực hiện chính sách Người có công năm 2017
30/06/2018 14: 16:00
Báo cáo về việc kiểm tra, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Ban Dân Vận Tỉnh ủy
29/06/2018 09: 33:00
Báo cáo tổng kết các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018
28/06/2018 14: 40:00
Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Uông Bí 6 tháng đầu năm 2018
25/06/2018 09: 29:00
Báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016
15/06/2018 09: 36:00
Báo cáo công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 31:00
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 17:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 6 tháng đầu năm 2018
07/06/2018 14: 42:00
Báo cáo kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
05/06/2018 14: 52:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1590
Đã truy cập: 2136733