Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Uông Bí 6 tháng đầu năm 2018
25/06/2018 09: 29:00
Báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016
15/06/2018 09: 36:00
Báo cáo công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 31:00
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 17:00
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 6 tháng đầu năm 2018
07/06/2018 14: 42:00
Báo cáo kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
05/06/2018 14: 52:00
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
01/06/2018 09: 10:00
Báo cáo kết quả y tế 6 tháng đầu năm 2018
31/05/2018 09: 55:00
Báo cáo giao ban với cán bộ viên chức Dân số thường kỳ về Công tác Dân số - KHHGĐ quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
05/04/2018 14: 24:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018
14/03/2018 10: 24:00
Báo cáo số 77/BC-TNMT ngày 14/3/2018 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 2403456