Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
16/10/2018 15: 39:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
12/10/2018 16: 00:00
Báo cáo số 156/BC-YT ngày 08/9/2017 về kết quả thực hiện công tác Y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3...
Báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017
12/10/2018 15: 58:00
Báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm...
Báo cáo kết quả công tác Y tế 3 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 15: 57:00
Báo cáo  số 29/BC-YT ngày 14/3/2018 về kết quả công tác Y tế 3 tháng đầu năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
12/10/2018 15: 56:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng...
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
12/10/2018 15: 55:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng...
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
12/10/2018 15: 52:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
12/10/2018 15: 52:00
Báo cáo số 77/BC-TNMT ngày 08/9/2018 kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường 9...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2018
12/10/2018 15: 50:00
Báo cáo số 77/BC-TNMT ngày 14/3/2018 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi...
Báo cáo Công tác lao động thương binh và xã hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
12/10/2018 08: 00:00
Báo cáo 48a/BC-LĐTBXH Công tác lao động thương binh và xã hội, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1980
Đã truy cập: 3740066