Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo việc tổ chức triển khai công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018
12/07/2018 11: 47:00
Báo cáo việc tổ chức triển khai công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2018
12/07/2018 10: 17:00
Báo cáo số 151/BC-TNMT ngày 12/7/2018 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường...
Báo cáo Sơ kết giữa kỳ Chường trình hành động vì trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia trẻ em
10/07/2018 14: 22:00
Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác quản lý, thực hiện chính sách Người có công năm 2017
30/06/2018 14: 16:00
Báo cáo về việc kiểm tra, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Ban Dân Vận Tỉnh ủy
29/06/2018 09: 33:00
Báo cáo tổng kết các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018
28/06/2018 14: 40:00
Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Uông Bí 6 tháng đầu năm 2018
25/06/2018 09: 29:00
Báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh; Thông báo số 288-TB/TU ngày 26/7/2016
15/06/2018 09: 36:00
Báo cáo công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 31:00
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
08/06/2018 09: 17:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2610
Đã truy cập: 3723061