Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-Ttg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
29/12/2017 09: 13:00
Báo cáo 810/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-Ttg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng...
Báo cáo đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên"
25/12/2017 09: 17:00
Công văn  2771/UBND về việc Báo cáo đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm về "Bảo...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 1 năm 2018
20/12/2017 09: 02:00
Báo cáo 804/BC-UBND ngày 20/12/2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017, phương hướng...
Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
30/11/2017 09: 08:00
Báo cáo  753/BC-UBNDTình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2017 và phương hướng,...
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
15/11/2017 09: 10:00
Báo cáo 719/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp phát...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
06/11/2017 14: 48:00
Báo cáo số 187/BC-TNMT ngày 06/11/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi...
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
06/11/2017 10: 08:00
Báo cáo số 187/BC-TNMT ngày 06/11/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên và Môi trường...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
03/11/2017 16: 02:00
Báo cáo số 190/BC-YT ngày 03/11/2017 kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2017, phương hướng nhiệm...
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ 2018
03/11/2017 14: 38:00
Báo cáo số 43/BC-LĐTBXH ngày 03/11/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã...
Báo cáo công tác Dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
08/06/2017 19: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 434
Đã truy cập: 3753314