Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
05/06/2020 13: 57:00
Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH, ngày 05/6/2020 Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng...
Báo cáo Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
05/06/2020 13: 57:00
Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH, ngày 05/6/2020 Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng...
Báo cáo Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
05/06/2020 13: 57:00
Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH, ngày 05/6/2020 Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng...
Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
18/04/2020 14: 10:00
Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 18/4/2020 Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5...
Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020
16/03/2020 13: 33:00
Báo cáo công tác y tế quý I/2020
10/03/2020 14: 31:00
Báo cáo công tác y tế quý I/2020
Báo cáo tình hình hoạt động của thường trực HĐND Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020
10/03/2020 08: 34:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm công tác Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2020
09/03/2020 10: 44:00
Báo cáo số 06/BC-TNMT, ngày 09/3/2020 về Kết quả thực hiện nhiệm công tác Tài nguyên và Môi trường...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
20/02/2020 16: 01:00
Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 20/02/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2,...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
20/01/2020 18: 07:00
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 2403244