Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo công tác đảm bảo ATTP 9 tháng đầu năm 2019
12/09/2019 12: 00:00
Báo cáo số 176/BC-YT ngày 19/08/2019 của UBND thành phố Uông Bí - Phòng Y tế: Công tác đảm bảo ATTP...
Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện 9 tháng về chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" thành phố Uông Bí
11/09/2019 17: 07:00
Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND thành phố về tình hình triển khai và kết quả thực...
Công văn về việc rà soát, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
11/09/2019 14: 22:00
Công văn sô 2215/UBND ngày 11/9/2019 Về việc rà soát, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với...
Báo cáo công tác Y tế 9 tháng đầu năm 2019
09/09/2019 15: 35:00
Báo cáo công tác Y tế 9 tháng đầu năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên Môi trường 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
09/09/2019 15: 30:00
Báo cáo số 85/BC-TNMT ngày 09/9/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên Môi trường 9...
Báo cáo Bổ sung số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2011-2015
09/09/2019 14: 17:00
Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 09/9/2019 Bổ sung số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3576
Đã truy cập: 3100676