Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên Môi trường 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
09/09/2019 15: 30:00
Báo cáo số 85/BC-TNMT ngày 09/9/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài nguyên Môi trường 9...
Báo cáo Bổ sung số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2011-2015
09/09/2019 14: 17:00
Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 09/9/2019 Bổ sung số liệu về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
06/09/2019 17: 00:00
Báo cáo số 34/BC-LĐTBXH ngày 06/9/2019 về kết quả thực hiện công tác Lao động, TB&XH 9 tháng đầu...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
15/08/2019 21: 00:00
Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 15/8/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8,...
Báo cáo công tác quản lý tài nguyên than năm 2018 và 6 tháng năm 2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí
09/08/2019 15: 50:00
Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 9/8/2019 của UBND thành phố về công tác quản lý tài nguyên than năm...
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 6 tháng đầu năm 2019
18/07/2019 08: 33:00
Báo cáo 25/LĐTBXH ngày 18/7/2019 Kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 6 tháng...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
15/07/2019 16: 05:00
Báo cáo số 303/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2050
Đã truy cập: 3642463