Trang chủ Thống kê - Báo cáo
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
16/10/2018 15: 47:00
Báo cáo 128/BC-UBND ngày 20/3/2018 của UBND thành phố về Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
16/10/2018 15: 45:00
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
16/10/2018 15: 45:00
Báo cáo 568/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
16/10/2018 15: 43:00
Báo cáo 226/BC-UBND ngày 18/5/2018 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
16/10/2018 15: 43:00
Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
16/10/2018 15: 39:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
12/10/2018 16: 00:00
Báo cáo số 156/BC-YT ngày 08/9/2017 về kết quả thực hiện công tác Y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3...
Báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017
12/10/2018 15: 58:00
Báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I; Phương hướng nhiệm vụ quý II năm...
Báo cáo kết quả công tác Y tế 3 tháng đầu năm 2018
12/10/2018 15: 57:00
Báo cáo  số 29/BC-YT ngày 14/3/2018 về kết quả công tác Y tế 3 tháng đầu năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
12/10/2018 15: 56:00
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1622
Đã truy cập: 3172484