Trang chủ Hỗ trợ người khuyết tật
Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
31/12/2013 14: 20:00
Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ...
Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện
28/12/2012 14: 29:00
Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương...
Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
28/12/2012 14: 26:00
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động, Thương...
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
12/11/2012 14: 34:00
Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn...
Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020
26/01/2011 14: 42:00
Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh...
Luật Người khuyết tật
17/06/2010 19: 29:00
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về lao động là ngưòi tàn tật
23/11/1995 15: 00:00
Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1530
Đã truy cập: 1966406