Trang chủ Tiếp cận thông tin
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
05/11/2018 10: 04:00
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11. Chủ tịch nước ký...
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
10/10/2018 10: 24:00
Tài liệu tập huấn chuyên sau về Luật Tiếp cận thông tin
SỔ TAY HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
10/10/2018 10: 08:00
Sổ tay Hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước
Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
23/01/2018 16: 11:00
Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 49273805.