Trang chủ Phòng chống tham nhũng và lãng phí
Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng chính là nâng cao đạo đức cách mạng
13/06/2022 08: 00:00
Đạo đức là "cái gốc" của người cách mạng. Giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng văn hóa liêm chính...
Tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng
10/06/2022 10: 15:00
Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ...
Tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố
06/06/2022 06: 56:00
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo về chủ...
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố
03/06/2022 16: 21:00
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí...
Cử tri tin tưởng vào quyết tâm của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
23/05/2022 12: 32:00
Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư...
63 địa phương ủng hộ chủ trương lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
05/05/2022 06: 45:00
63/63 địa phương ủng hộ chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu...
Đấu tranh chống tham nhũng phải "liền mạch" từ Trung ương tới địa phương
02/05/2022 07: 45:00
Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là hoàn toàn cần thiết, giúp nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống...
Phòng, chống tham nhũng: Cái lớn nhất là củng cố, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước
28/04/2022 06: 15:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này trong phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Ban...
Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2025
28/03/2022 09: 11:00
Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thành phố v/v ban hành Chương trình thực hành...
Tạo tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực
19/11/2021 01: 00:00
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1329
Đã truy cập: 5038280