Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ chế,  pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2024
05/01/2024 20: 27:00
Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi...
Các Nghị quyết Hội Đồng Nhân Dân thành phố Uông Bí khóa XX - Kỳ họp thứ 14
11/12/2023 11: 45:00
Quyết định thành lập đoàn khảo sát công tác thanh, quyết toán các công trình đầu tư công và tình hình nợ đọng XDCB giai đoạn 2017-2022
16/08/2023 15: 29:00
Quyết định số 116/QĐ-TTHĐND ngày 16/8/2023 thành lập đoàn khảo sát công tác thanh, quyết toán các...
Quyết định thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022
10/08/2023 16: 26:00
Quyết định số 114/QĐ-TTHĐND ngày 10/8/2023 thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định...
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
31/07/2023 10: 06:00
Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...
Nghị quyết v/v dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
31/07/2023 10: 00:00
Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố v/v dự kiến kế hoạch đầu tư công năm...
Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
31/07/2023 09: 58:00
Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công...
Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố
31/07/2023 09: 55:00
Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự...
Nghị quyết v/v điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023
31/07/2023 09: 50:00
Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ...
Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch vốn chỉnh trang đô thị năm 2023
31/07/2023 09: 45:00
Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh kế hoạch vốn chỉnh trang...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2314
Đã truy cập: 6491755