Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
16/07/2020 14: 25:00
Nghị quyết số 952/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân...
Nghị quyết V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 860/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
16/07/2020 14: 20:00
Nghị quyết số 950/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
16/07/2020 14: 09:00
Nghị quyết số 951/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6...
Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
14/05/2020 15: 07:00
Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số giải pháp hỗ trợ...
Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
09/04/2020 20: 02:00
Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch...
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/03/2020 19: 58:00
Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số nhiệm vụ, giải pháp...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
20/12/2019 13: 43:00
Nghị quyết số857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20/12/2019 13: 39:00
Nghị quyết số 863/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
20/12/2019 11: 23:00
Nghị quyết số 857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025
20/12/2019 11: 12:00
Nghị quyết số 856/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2343
Đã truy cập: 6047043