Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết số 630/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2018 11: 15:00
Nghị quyết số 630/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v miễn nhiệm...
Nghị quyết số 631/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Chấp nhận việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/12/2018 11: 12:00
Nghị quyết số 631/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: Chấp nhận...
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2018 11: 11:00
Nghị quyết số 632/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v xác nhận...
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/12/2018 11: 08:00
Nghị quyết số 633/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v xác nhận kết...
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2018 11: 06:00
Nghị quyết số 634/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: V/v xác nhận kết...
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2018 11: 05:00
Nghị quyết số 635/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí: về kế hoạch tổ chức các...
Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí năm 2019
20/12/2018 11: 03:00
Nghị quyết số 636/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí về chương trình...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2194
Đã truy cập: 6046894