Trang chủ Văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố
Nghị quyết Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
09/04/2020 20: 02:00
Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch...
Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/03/2020 19: 58:00
Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về một số nhiệm vụ, giải pháp...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
20/12/2019 13: 43:00
Nghị quyết số857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20/12/2019 13: 39:00
Nghị quyết số 863/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
20/12/2019 11: 23:00
Nghị quyết số 857/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn...
Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025
20/12/2019 11: 12:00
Nghị quyết số 856/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án...
Nghị quyết v/v điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2016 - 2021
20/12/2019 10: 58:00
Nghị quyết số 854/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố v/v điều chỉnh danh mục công trình và...
Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020
20/12/2019 10: 40:00
Nghị quyết số 860/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về dự toán ngân sách Nhà nước, chi...
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Uông Bí
20/12/2019 10: 36:00
Nghị quyết số 859/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về chương trình giám sát năm 2020 của...
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2019 10: 33:00
Nghị quyết số 858/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1484
Đã truy cập: 4356025