Trang chủ Dự thảo VBPL
Đề xuất bỏ chính sách tín dụng với HSSV hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính học trực tuyến
28/02/2023 15: 20:00
Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình...
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
20/02/2023 07: 03:00
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân...
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
17/02/2023 15: 10:00
Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành phố v/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với...
Những chính sách mới và nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
16/02/2023 13: 35:00
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ...
Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn
15/02/2023 07: 40:00
Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc...
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14/02/2023 13: 40:00
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày...
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
10/02/2023 14: 57:00
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 3/1/2023 - 15/3/2023
03/01/2023 14: 03:00
Từ hôm nay (ngày 03/01/2023) đến hết ngày 15/3/2023 sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Đã truy cập: 6050338