Trang chủ Dự thảo VBPL
Hồ sơ, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?
07/09/2023 13: 52:00
Tại dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự,...
Dự thảo quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố
06/09/2023 09: 28:00
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động...
Quy định xếp hàng hóa trên xe ô tô
05/09/2023 08: 10:00
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao...
Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió
31/08/2023 08: 20:00
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng...
Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp 2 năm 1 lần
30/08/2023 09: 10:00
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo...
Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
29/08/2023 08: 46:00
Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP...
Đề xuất bỏ vân tay trên căn cước công dân để tăng tính bảo mật
28/08/2023 13: 32:00
Dự thảo Luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo...
Đề xuất sửa quy định đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
28/08/2023 08: 37:00
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư...
Hoàn thiện khung pháp lý quản lý phương tiện cơ giới đưa vào Việt Nam du lịch
25/08/2023 10: 50:00
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng...
Được đổi Căn cước công dân khi xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính
24/08/2023 10: 38:00
Tại Điều 25 của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định các trường hợp đổi thẻ Căn cước...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 6021013