Cơ quan Tổ chức - Nội Vụ

16/09/2019

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: phongnv.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích

- Chức vụ: UV BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại:  0912.558.745

- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 
 
 

- Đồng chí: Hoàng Kim Hoàn

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thực phẩm, cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3856708 - 0915.471.008

- Email: hoangkimhoan@quangninh.gov.vn

 
 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Chương 

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư kế toán, ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3855624

- Email: nguyenxuanchuong@quangninh.gov.vn

 
 

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0943.955.678

- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 
 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Nguyên

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng sư phạm nhạc Hoạ TW, ngành Hội hoạ; Đại học Sư phạm HN, cử nhân khoa học, ngành giáo dục CTrị

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0904.701.076

- Email: nguyenhuunguyen@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động - Xã hội - Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân CĐ Kinh tế-Dân số và LĐ-CĐ LĐ-XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.092.826

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Hơn

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Điện thoại: 0977.452.176

- Email: phamthihonghon@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Lê Mai Anh

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện Hành chính, Cử nhân Hành chính học; Viện ĐH Mở HN, Cử nhân ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh

- Email: lemaianh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đoàn Thu Hoài

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.6576478 - 0984.576.512

- Email: doanthuhoai@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Vũ Tiến Cường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Anh Văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.420.935

- Email: vutiencuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trịnh Ánh Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

- Trình độ LLCT:  Cử nhân

- Điện thoại: 0985059686

- Email: trinhanhdiep@quangninh.gov.vn; trinhanhdiep@gmail.com

 

                                 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động xã hội- Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại: 0983.875.618

- Email: tranthihongngoc@quangninh.gov.vn 

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ:

Xem tại đây

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 932
Đã truy cập: 5040667