Phòng Nội Vụ thành phố

16/09/2019

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Nội vụ thành phố

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: phongnv.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Phòng Nội vụ

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm BTC TU, Trưởng phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0943.955.678

- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 
 
 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Chương 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư kế toán, ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3855624

- Email: nguyenxuanchuong@quangninh.gov.vn

 
 
 
   

- Đồng chí: Vũ Tiến Cường

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.420.935

- Email: vutiencuong@quangninh.gov.vn

 
  

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động - Xã hội - Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân CĐ Kinh tế-Dân số và LĐ-CĐ LĐ-XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.092.826

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Hơn

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Điện thoại: 0977.452.176

- Email: phamthihonghon@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại: 0983.875.618

- Email: tranthihongngoc@quangninh.gov.vn 

 

         

- Đồng chí: Cao Thị Tú

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Thạc sỹ Hành chính 

- Điện thoại:  0906138528

- Email: caothitu@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0364.684.426

- Email: nguyenthihoa2@quangninh.gov.vn

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Nội vụ:

 Xem tại đây

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2640
Đã truy cập: 6317389