Phòng Tài nguyên - Môi trường

01/08/2019

1. Thông tin chung:

 

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3854.533

- Email: phongtnmt.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố:

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:  

 

      

- Đồng chí: Bùi Văn Thành

Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854533

Email: buivanthanh@quangninh.gov.vn

  

 


                          

- Đồng chí: Lương Tiến Đạt

- Chức vụ: Phó phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.251.359

- Email: luongtiendat@quangninh.gov.vn


 

 

 


                          

- Đồng chí: Vũ Văn Khoa

- Chức vụ: Phó phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Cử nhân luật, ngành Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0982.585.506 

- Email: vuvankhoa@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Vũ Hồng Minh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I- Kỹ sư quản lý đất đai ngành Quản lý đất đai; Cử nhân QTKD quốc tế; Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Email: vuhongminh@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Trịnh Thị Thu Cúc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0988.381.266

- Email: trinhthithucuc@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0912.090.515

- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Thu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân. Cử nhân kinh tế, ngành kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.920.168

- Email: nguyenthihuongthu.ub@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Bùi Tuấn Dũng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học môi trường; Thạc sỹ Môi trường

- Điện thoại: 0906.200.990

- Email: buituandung@quangninh.gov.vn

 

 


                          

- Đồng chí: Trịnh Văn Quang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH thương mại, cử nhân kinh tế, ngành kế toán; Đại học kiến trúc HN, kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Email: trinhvanquang@quangninh.gov.vn

 


                       

- Đồng chí: Hoàng Thị Khánh Linh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính

- Email: hoangthikhanhlinh@quangninh.gov.vn                          

- Đồng chí: Lê Xuân Thuỷ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: 

- Email: lexuanthuy@quangninh.gov.vn                          

- Đồng chí: Đỗ Thiên Trang

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Email: @quangninh.gov.vn


 


                          

- Đồng chí: Trịnh Văn Quang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: 

- Email: trinhvanquang@quangninh.gov.vn

 
 

 

 

 

 * Phân công nhiệm vụ

Xem tại đây  

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2128
Đã truy cập: 2396724