Phòng Tài nguyên - Môi trường

1. Thông tin chung:

 

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3854.533

- Email: phongtnmt.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố:

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:  

 

 

                         

- Đồng chí: Bùi Văn Thành
- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3854533 - 0912.659.926
- Email: buivanthanh.ub@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                           

  

  

 

                          

- Đồng chí: Lê Ngọc Hà
- Chức Vụ: Phó phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Đại học dân lập Hải phòng - Kỹ sư kỹ thuật môi trường, ngành Kỹ thuật môi trường
- Trình độ LLCT: cao cấp
- Điện thoại: 0904.224.668
- Email: lengocha@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                          

- Đồng chí: Lương Tiến Đạt
- Chức vụ: Phó phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0904.334.556
- Email: luongtiendat@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                      

 

                 

- Đồng chí: Vũ Văn Khoa
- Chức vụ: Phó phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố
- Điện thoại: 0982.585.506 
- Email: vuvankhoa@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                       

 

 

                          

- Đồng chí: Trịnh Thị Thu Cúc
- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý đất đai
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0988.381.266
- Email: trinhthithucuc@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                             

  

 

                      

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà
- Chức vụ: Công chức
- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0912.090.515
- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                           

  

 

                         

 

- Đồng chí: Đặng Đức Huy
- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính- ĐH Khoa học tự nhiên
- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0907.689.666
- Email: dangduchuy@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                            

  

  

 

                         

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Thu
- Chức vụ: 
Công chức
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân. Cử nhân kinh tế, ngành kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0982.920.168
- Email: 
nguyenthihuongthu.ub@quangninh.gov.vn
                                                                                                                                                                                                                      

  

 

                         

 

- Đồng chí: Bùi Tuấn Dũng
- Chức vụ: 
Công chức
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học môi trường; Thạc sỹ Môi trường
- Điện thoại: 0906.200.990
- Email: buituandung@quangninh.gov.v
n
                                                                                                                                                                                                                          

  

 


                          

- Đồng chí: Trịnh Văn Quang
- Chức vụ:
Viên chức
- Điện thoại: 01699.011.042
- Email: trinhvanquang@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                         

- Đồng chí: Lê Xuân Thủy
- Chức vụ:
 Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp - ngành Quản lý TN rừng và môi trường

- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0936.601.659
- Email: lexuanthuy@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                        

 


                         

- Đồng chí: Hoàng Thị Khánh Linh
- Chức vụ:
 Công chức

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT:
- Điện thoại: 0968.605.886
- Email: hoangthikhanhlinh@quangninh.gov.vn

 

 

 * Phân công nhiệm vụ

Xem tại đây  

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 1336524