Phòng Tài chính - Kế hoạch

03/07/2019

 1. Thông tin chung:

 

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 02 033 854 217

- Email: phongtckh.ub@quangninh.gov.vn 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch:

 

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Đồng chí: Phạm Hồng Điệp

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế lao động; Học viện hành chính Quốc gia. Cử nhân hành chính, ngành Hành chính học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854.217 - 0912 401 582

- Email: phamhongdiep@quangninh.gov.vn                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hường

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành kế toán - Thạc sỹ kinh tế công nghiệp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3 664 288 - 0904 540 848

- Email: tranthihuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường 

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3 854 217 - 0912 184 550

- Email: nguyenvancuong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trịnh Việt Cường

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: ĐH Giao thông vận tải - CN Cầu đường bộ; Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.601.199

- Email: trinhvietcuong@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy
- Chức vụ: Công chức phụ trách kế toán

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính - Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Điện thoại: 0888 613 839
- Email: nguyenthiphuongthuy.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Chức vụ:
Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: Trung học Kinh tế QN, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Cử nhân Kế toán - Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Điện thoại: 0914 727 779
- Email: 
nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào
- Chức vụ: Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: Trường Trung học Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất, ngành hạch toán kế toán. Học viện Tài chính. Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0912 903 283
- Email: 
nguyenthianhdao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Diệp
- Chức vụ: 
Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: ĐH Thăng Long. Cử nhân Kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng; Thạc sỹ Quản lý kinh tế 
- Điện thoại: 01219 221 888
- Email: 
hoangthingocdiep@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Dương Thùy Ngân
- Chức vụ: 
Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng - ĐH Dân lập Hải Phòng
- Điện thoại: 01682 064 808
- Email: 
duongthuyngan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Lưu Thị Thu Hằng
- Chức vụ: 
Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương Mại, cử nhân kinh tế ngành Kế toán
- Trình độ lý luận: Sơ cấp
- Điện thoại: 01689 027 399
- Email: 
luuthithuhang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Hùng Thiện
- Chức vụ: 
Công chức phụ trách kế toán
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán- Học viện Tài chính
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Điện thoại: 0918 275 166
- Email:
 phamhungthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thắng
- Chức vụ: 
Công chức phụ trách xây dựng cơ bản
- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, Ngành xây dựng dân dụng công nghiệp
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Điện thoại: 0912 646 404
- Email: 
nguyenhuythang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 * Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức phòng Tài chính - Kế hoạch

Xem tại đây 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1537
Đã truy cập: 1334879