Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

01/04/2019

 1. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

- Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở hành chính liên cơ quan; Số 1, Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. 

- Điện thoại: 0203.3854.433

- Fax: 0203.3854.433

- Email: bqlduct.ub@quangninh.gov.vn 

 

2. Quyết định về việc tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý Dự án công trình thành phố Uông Bí thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí.

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

       

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Yêm

- Chức vụ: Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện khí hóa; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.458.629

- Email: vuducyem@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Vân

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0989.121.303

- Email: vuhongvan@quangninh.gov.vn

  

 

 

 

 Đồng chí: Vũ Tiến Dũng

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.425.385

- Email: vutiendung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đỗ Thị Lan Hồng

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế; Cử nhân kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.353 - 0912.528.756

- Email: dothilanhong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Điện thoại: 0203.3854.433 - 0932.295.435

- Email: dothihuong.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Trần Thùy Linh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0906.189.885

- Email: nguyentranthuylinh@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Điện thoại: 0979.333.292

- Email: nguyenthithanhnhan.ub@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Hoàng Xuân An

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Điện thoại: 0973.660.666

- Email: hoangxuanan@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Hoàng Đình Cư

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.295.345

- Email: hoangdinhcu@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình

- Điện thoại: 0915.220.033

- Email: nguyenduclong.ub@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Vũ Tiến Dũng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư giao thông, Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

- Điện thoại: 0983.425.385

- Email: vutiendung@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Đỗ Đình Kiên

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư điện dân dụng; Cử nhân Luật kinh tế.

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0319.268.266

- Email: dodinhkien@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trần Văn Trường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0919.711.838

- Email: tranvantruong@quangninh.gov.vn 

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Luyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc HN. Kỹ sư đô thị, ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0974.852.387

- Email: nguyenxuanluyen@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Quân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Mỏ địa chất- Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.295.146

- Email: vuhongquan@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Chiến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: vuhongchien@quangninh.gov.vn  

- Đồng chí: Hoàng Văn Độ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đầu tư

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0388.474.285

- Email: hoangvando@quangninh.gov.vn 

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Linh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, Cử nhân luật, cử nhân tiếng Anh.

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0982.275.686

- Email: nguyenngoclinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.565.725      

- Email: tranthimyhanh@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Khắc Hoàng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng CTDD và công nghiệp, Kỹ sư Quy hoạch và Quản lý GTVT đô thị

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0935.183.169   

- Email: nguyenkhachoang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.105.997 

- Email: nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Đình Thi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0988.892.333

- Email: nguyendinhthi@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư thủy lợi.

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0912.576.776

- Email: vumanhhung@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Dương Đức Lân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp; Kỹ sự xây dựng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.407.621

- Email: duongduclan@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Phạm Hoài Thu

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Điện thoại:  039.305.1111

- Email: phamhoaithu@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Văn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 038944350

- Email: tranngocvan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên bộ phận Tư vấn giám sát - kỹ thuật

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3005
Đã truy cập: 6489278