Trung tâm Phát triển Quỹ đất

02/04/2020
 
I. Thông tin chung:
 

- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3664.455

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

III. Quy chế làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

IV. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Thành uỷ viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng - công nghiệp, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.060.423

- Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0984.314.199

- Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn

 


 

- Đồng chí: Trịnh Văn Quang

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.032.580

- Email: trinhvanquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cẩm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Điện thoại: 0942.058.188

- Email: nguyenhongcam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Chiêm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 077.266.268

- Email: tranngocchiem@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán - Đại học kinh tế quốc dân. Thạc sĩ kinh tế công nghiệp - ĐH Mỏ địa chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.208.878

- Email: nguyenhuulong@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Trịnh Thị Thu Cúc

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư quản lý

- Điện thoại: 0988.381.266

- Email: trinhthithucuc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Lượng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0382.190.999

- Email: nguyenthanhluong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

  

 

- Đồng chí: Phạm Nhật Toàn

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghiệp Quảng Ninh. Cử nhân cao đẳng, ngành kỹ thuật trắc địa, chuyên ngành trắc địa mỏ; Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0975.665.369

- Email: phamnhattoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Hoàng Sơn Tùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng kỹ thụât mỏ. Trung cấp ngành cơ điện, chuyên ngành cơ điện mỏ

- Điện thoại: 0384.585.688

- Email: hoangsontung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 
 

- Đồng chí: Vũ Thành Công

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, ngành kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.995.877

- Email: vuthanhcong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 
 

- Đồng chí: Phạm Thị Giang

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật Mỏ- ngành Kinh tế Mỏ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - ĐH Kinh doanh và công nghệ HN

- Điện thoại: 036.755.580

- Email: phamthigiang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 
 
 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh sư phạm, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân công nghệ thông tin

- Điện thoại: 0932.261.222

- Email: vuthimaianh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Bùi Ngọc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp- Cử nhân Khoa học môi trường; Thạc sỹ Quản lý môi trường

- Điện thoại: 0902.034.838

- Email: buingocanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Trần Hoài Nam

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 0363.936.639

- Email: tranhoainam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Phạm Minh Nguyệt

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Viettronics - CĐ Kế toán

- Điện thoại: 0936.918.718

- Email: phamminhnguyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thành Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai, ĐH ngành Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0355.400.750

- Email: tranthanhlong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Lương Minh Thành

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0968.555.396

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: luongminhthanh.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Nga

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0336.832.256

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: dothinga@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Ngọc Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0862.730.686

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: phamngochai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Cường

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0984.232.098

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai - Thạc sỹ Quản lý TNMT

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: nguyenduccuong@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Việt

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0911.825.559

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: nguyenhuyviet@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 098.263.329

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: nguyenhuuduc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0357.307.215

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Ngọc Quế

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0972.243.156 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Ngành Quản lý đất đai

- Email: lengocque.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Đức

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc, Đại học luật

- Điện thoại: 0977.004.448

- Email: nguyentienduc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thanh Vinh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghiệp và Xây dựng- ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Điện thoại: 0983.444.628

- Email: phamthanhvinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

* Quyết định về việc Ban hành Nội quy cơ quan

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định rà soát phương án của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận Hành chính - Kế toán - Lưu trữ của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 6326092