Trung tâm Phát triển Quỹ đất

03/07/2019
 
 

I. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3664.455 

II. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí  

Xem tại đây 

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

- Đồng chí: Đào Văn Phức

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Cử nhân QTKD; Thạc sĩ QLĐT và Công trình
 

- Điện thoại: 0932.255.288

- Email: daovanphuc@quangninh.gov.vn


 

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Thạc sỹ luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.161.611

- Email: nguyenquochung.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Hoàng Hải
- Chức vụ:
Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Kỹ sư xây dựng, ngành kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Trình độ lý luận: Trung cấp
- Điện thoại: 0983 371 154
- Email: vuhoanghai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Dương Thị Thanh Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.838.558

- Email: duongthithanhhoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cẩm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trung học Nông - Lâm - Ngư nghiệp Quảng Ninh, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0942.058.188

- Email: nguyenhongcam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Lượng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 01682.190.999

- Email: nguyenthanhluong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Chiêm

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn: 

Điện thoại: 0122.266.268

Email: tranngocchiem@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Bách

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp I

- Điện thoại: 0983.139.388

- Email: nguyenhhuybach@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Minh Nguyệt

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Viettronics - CĐ Kế toán

- Điện thoại: 0936.918.718

- Email: phamminhnguyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh sư phạm, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân công nghệ thông tin

- Điện thoại: 0932.261.222

- Email: vuthimaianh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Giang

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật Mỏ- ngành Kinh tế Mỏ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - ĐH Kinh doanh và công nghệ HN

- Điện thoại: 01646.755.580

- Email: phamthigiang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hằng

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0918.923.663

Email: dothihang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Tô

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông lâm-ĐH Thái Nguyên

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0908.901.984

- Email: nguyenthanhto@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

 

- Đồng chí: Dương Văn Điệp

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất, kỹ sư ngành kinh tế- quản trị doanh nghiệp mỏ

- Điện thoại: 01263.439.652

- Email: duongvandiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Sơn Tùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng kỹ thụât mỏ. Trung cấp ngành cơ điện, chuyên ngành cơ điện mỏ

- Điện thoại: 01684.585.688

- Email: hoangsontung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Nhật Toàn

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghiệp Quảng Ninh. Cử nhân cao đẳng, ngành kỹ thuật trắc địa, chuyên ngành trắc địa mỏ; Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đổ

- Điện thoại: 0975.665.369

- Email: phamnhattoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thanh Vinh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghiệp và Xây dựng- ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Điện thoại: 0983.444.628

- Email: phamthanhvinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thành Công

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, ngành kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.995.877

- Email: vuthanhcong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Trần Hoài Nam

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 01663.936.639

- Email: tranhoainam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Ngọc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp- Cử nhân Khoa học môi trường

- Điện thoại: 0902.034.838

- Email: buingocanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

 

- Đồng chí: Lê Ngọc Quế

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0972.243.156 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Ngành Quản lý đất đai

- Email: lengocque.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0389.006.500

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- LLCT: Trung cấp

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: tranthihongha.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Nga

- Điện thoại: 0902.106.201

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD - Thạc sỹ kinh tế

- LLCT: Sơ cấp

- Email: phamthinga.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

- Đồng chí: Trịnh Quang Khải

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0932.370.898

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân nông lâm tổng hợp

- LLCT: Trung cấp

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: trinhquangkhai.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lương Minh Thành

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0968.555.396

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: luongminhthanh.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thế Được

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0988.083.573

- Email: phamtheduoc@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm phát triển quỹ đất phụ trách chỉ đạo các dự án GPMB

 Xem tại đây  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1839
Đã truy cập: 1562359