Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

28/03/2019
- Chức vụ:

1. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

- Đồng chí: Đặng Duy Thịnh

- Chức vụ: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3668246 - 0912.457.404

- Email: dangduythinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Minh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I- Kỹ sư quản lý đất đai ngành Quản lý đất đai; Cử nhân QTKD quôc tế; Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Email: vuhongminh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Văn Duy

- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Email: dovanduy@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa HN, cử nhân cao đẳng, ngành tự động hoá; ĐH kiến trúc HN, kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0948.414.696

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công

 

 

- Đồng chí: Ngô Quốc Hưng

- Chức vụ:  Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.568.618

- Email: ngoquochung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tiếp nhận, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo địa bàn được phân công phụ trách thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố theo quy định

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, Cử nhân Quản trị kinh doanh Bưu chính- viễn thông

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0917.392.888

- Email: nguyenthithuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tiếp nhận, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo địa bàn được phân công phụ trách thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố theo quy định

  

 

- Đồng chí: Phạm Thị Ánh Nguyệt

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp I- kỹ sư quản lý đất đai, ngành quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Email: phamthianhnghuyet@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Tân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0903.438.269

- Email: phamthitan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1835
Đã truy cập: 6580664