Phòng Y tế

1 . Thông tin chung: 

 

 - Tên đơn vị: Phòng Y tế thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3666.504

- Email: phamvanthat@quangninh.gov.vn

 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố 

Xem tại đây 

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Đoàn

- Chức vụ: Phó phòng phụ trách phòng Y tế

- Điện thoại: 0203.3666504 - 0982.113.526

- Email: nguyenthithanhdoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0203.3666504 - 0934.216.355

- Email: nguyenthinhuduyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: kế toán, quản lý an toàn thực phẩm, tham gia đoàn thẩm định ATTP, tổng hợp các loại báo cáo, văn bản khi trưởng phòng phân công, phụ trách công nghệ thông tin, trực hành chính công khi trưởng phòng đi vắng.

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Quỳnh Hoa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

- Điện thoại: 0395.855.268

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Theo dõi, giám sát công tác chuyên môn, công tác y tế học đường và Dân số, kỷ luật kỷ cương hành chính và các tiêu chí quốc gia về y tế tại các trạm Y tế: Phương Đông, Thanh Sơn, Điền Công, Bắc Sơn, Trưng Vương,Yên Thanh

+ Phụ trách theo dõi công tác y dược tư nhân, mỹ phẩm.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.

+ Theo dõi công tác quản lý rác thải y tế.

+ Quản lý các doanh nghiệp.

+ Tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

+ Tổng hợp báo cáo: Sàng lọc trước sinh; Y dược tư nhân; Rác thải y tế; Doanh nghiệp.

+ Thủ quỹ của phòng Y tế.

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hoàn

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học điều dưỡng

- Điện thoại: 0907.140.888

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Theo dõi, giám sát công tác chuyên môn, công tác y tế học đường và Dân số, kỷ luật kỷ cương hành chính và các tiêu chí quốc gia về y tế tại các trạm Y tế: Thượng Yên Công, Quang Trung, Nam Khê, Vàng Danh, Phương Nam.

+ Theo dõi, quản lý công tác An toàn thực phẩm.

+ Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởng; Đánh giá đảng viên cuối năm; Kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

+ Tổng hợp báo cáo: Báo cáo hàng tháng; Báo cáo thống kê; ATTP; Cải cách hành chính và các loại báo cáo khác.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 484
Đã truy cập: 1556435