Phường Quang Trung

23/02/2023

I. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Quang Trung
Địa chỉ          :  Số 01, Đinh Tiên Hoàng - Phường Quang Trung - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0333.014.286
Fax                : 
E-mail           :
ubndpquangtrung.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở phường Quang Trung.

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

  

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung
- Chức vụ: Thành ủy viên,  Bí thư Đảng uỷ phường
- Trình độ chuyên môn: Học viện tài chính, cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3663.605
- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn                                                                                                   

 

- Đồng chí: Bùi Văn Xứng
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0203.3851.287 - 0934.646.215
Email: buivanxung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Lương
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Điện thoại: 02033.661.160 - 0948.245.929
- Email: nguyenthiluong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Quang Đông
- Chức vụ:
Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Xây dựng đường ôtô và Đường thành phố; Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 
0983.119.069

- Email: tranquangdong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Nhật Thủy  

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính học
- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3566.068-0978.895.766

Email: nguyennhatthuy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trương Quốc Huy
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 
- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, ngành KT công trình - XD Dân dụng CN; Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0936.446.990 
Email: truongquochuy@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đào Anh Trung 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0968.071.090

Email: daoanhtrung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đinh Mạc Phương Thúy

- Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ phường

- Điện thoại: 0973.861.203

- Email: dinhmacphuongthuy@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà My
- Chức vụ: Bí thư Đoàn phường
- Điện thoại: 0364.488.618
- Email: nguyenhamy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Hoài Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân phường
- Điện thoại: 0392398118
- Email: phamhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Võ Thị Bích Liên
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường
- Điện thoại:
0904.606.395
- Email: vothibichlien@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hải

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

- Điện thoại: 0978.845.189

- Email: vuvanhai@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Lương Thị Thùy
- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông dân phường
- Điện thoại: 0904020800
- Email: luongthithuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quyền
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
- Điện thoại: 0912.524.710
- Email: nguyenquangquyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quý

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

- Điện thoại: 0349.548.868

- Email: nguyenquangquy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường
- Điện thoại: 0902.084.083
- Email: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Dung
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN phường
- Trình độ: Đại học Công nghệ thông tin
- Số điện thoại: 0981.927.555
- Email: nguyenthidung34@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Thơm
- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Ngành Kế toán - ĐH Kinh tế Quốc dân
- Điện thoại: 0386956486
- Email: buithithom@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Trương Thị Bé
- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính, CĐ Nông lâm ngư nghiệp
- Điện thoại: 0976708522
- Email: truongthibe@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương
- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính, CĐ Nông lâm ngư nghiệp
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 02033.566.733 - 0936.076.359
- Email: nguyenthiminhhuong.ub@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Trần Văn Khánh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở
- Điện thoại: 02033.566.640 - 0983.648.085
- Email: tranvankhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Phong
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
- Điện thoại: 02033.854.265 - 0912.380.432
- Email: vuhongphong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Thanh Hoa
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Điện thoại: 0964.998.583
- Email: tranthithanhhoa@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Đăng
- Chức vụ: CC Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc KSXĐ&CN; Thạc sỹ XDCT dân dụng và CN
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0988.155.812
- Email: nguyenhaidang@quangninh.gov.vn

 

   


 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0978.042.636
- Email: nguyenthithuhuong.ub@quangninh.gov.vn

   
 

- Đồng chí: Lê Hồng Thịnh
- Chức vụ: 
Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường
- Trình độ chuyên môn: 
Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Trình độ LLCT: 
Trung cấp
- Điện thoại:
0989. 488. 999
- Email: 
lehongthinh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hồng
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Điện thoại: 0979.880.310
- Email: phamthithuyhong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Công Điện
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Điện thoại:
- Email: buicongdien@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Trần Thị Thân
- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường
phường
- Điện thoại: 0337.583.866
- Email: tranthithan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lưu Minh Tuấn
- Chức vụ: CB Truyền thanh
- Điện thoại: 0339.829.217
- Email: luuminhtuan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Thu Hiền
- Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy
- Điện thoại: 0359.060.906
- Email: hoangthuhien@quangninh.gov.vn

 

 

*Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

Xem tại đây

 

III. Thông tin cơ bản:   

* Phường Quang Trung có 13 khu; từ khu 1 đến khu 12.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Trưng Vương và phường Bắc Sơn; phía Tây giáp phường Thanh Sơn và phường Yên Thanh; phía Nam giáp Sông Bạch Đằng; phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công.

Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 03 dân tộc sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, Hoa. Trong đó:

            + Dân tộc Kinh chiếm đa số: 19.918 người = 99,69%.

            + Dân tộc Hoa có 53 người = 0,27%.

            + Dân tộc Tày có 9 người = 0,005%.   

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1232
Đã truy cập: 6490673