Phường Quang Trung

23/02/2023

I. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Quang Trung
Địa chỉ          :  Số 01, Đinh Tiên Hoàng - Phường Quang Trung - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0333.014.286
Fax                : 
E-mail           :
ubndpquangtrung.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở phường Quang Trung.

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

  

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung
- Chức vụ: Thành ủy viên,  Bí thư Đảng uỷ phường
- Trình độ chuyên môn: Học viện tài chính, cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3663.605
- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn                                                                                                   

 

- Đồng chí: Bùi Văn Xứng
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại: 0203.3851.287 - 0934.646.215
Email: buivanxung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Lương
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Điện thoại: 02033.661.160 - 0948.245.929
- Email: nguyenthiluong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đặng Nhật Hải
- Chức vụ:
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế;Học viện Hành chính Quốc gia
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0384.592.488
- Email: dangnhathai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Nhật Thủy  

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính học
- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3566.068-0978.895.766

Email: nguyennhatthuy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trương Quốc Huy
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 
- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, ngành KT công trình - XD Dân dụng CN; Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0936.446.990 
Email: truongquochuy@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đào Anh Trung 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0968.071.090

Email: daoanhtrung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đinh Mạc Phương Thúy
- Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ phường
- Điện thoại: 0973.861.203
- Email: dinhmacphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà My
- Chức vụ: Bí thư Đoàn phường
- Điện thoại: 0364.488.618
- Email: nguyenhamy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Hoài Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân phường
- Điện thoại: 0392398118
- Email: phamhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Võ Thị Bích Liên
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường
- Điện thoại:
0904.606.395
- Email: vothibichlien@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lương Thị Thùy
- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông dân phường
- Điện thoại: 0904020800
- Email: luongthithuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quyền
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
- Điện thoại: 0912.524.710
- Email: nguyenquangquyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quý

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

- Điện thoại: 0349.548.868

- Email: nguyenquangquy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường
- Điện thoại: 0902.084.083
- Email: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Chi
- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán
- Trình độ chuyên môn: Ngành Kế toán - ĐH Kinh tế Quốc dân
- Điện thoại: 0977.676.728
- Email: nguyenthihuongchi.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương
- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính, CĐ Nông lâm ngư nghiệp
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 02033.566.733 - 0936.076.359
- Email: nguyenthiminhhuong.ub@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Trần Văn Khánh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở
- Điện thoại: 02033.566.640 - 0983.648.085
- Email: tranvankhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Phong
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
- Điện thoại: 02033.854.265 - 0912.380.432
- Email: vuhongphong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Thanh Hoa
- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Điện thoại: 0964.998.583
- Email: tranthithanhhoa@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Đăng
- Chức vụ: CC Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc KSXĐ&CN; Thạc sỹ XDCT dân dụng và CN
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0988.155.812
- Email: nguyenhaidang@quangninh.gov.vn

 

   


 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0978.042.636
- Email: nguyenthithuhuong.ub@quangninh.gov.vn

 


 

- Đồng chí: Cao Long Giang
- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường
- Điện thoại: 0982.165.318
- Email: caolonggiang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hồng
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Điện thoại: 0979.880.310
- Email: phamthithuyhong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Công Điện
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Điện thoại:
- Email: buicongdien@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Lâm
- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường
- Điện thoại: 0989.657.345
- Email: nguyenthilam@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Thân
- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường
phường
- Điện thoại: 0337.583.866
- Email: tranthithan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lưu Minh Tuấn
- Chức vụ: CB Truyền thanh
- Điện thoại: 0339.829.217
- Email: luuminhtuan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Thu Hiền
- Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy
- Điện thoại: 0359.060.906
- Email: hoangthuhien@quangninh.gov.vn

 

 

*Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

 

1. Đồng chí Đặng Nhật Hải - Chủ tịch UBND phường: 

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành chung các mặt công tác của UBND phường. Là thủ trưởng cơ quan UBND phường.

b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản của phường;

- Trực tiếp điều hành về ngân sách và các nguồn lực đầu tư phát triển khác; Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác;

- Công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại, An ninh - Quốc phòng;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường;

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an  ninh phường;

- Trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác nội vụ, tài chính - kế toán.

c. Giữ mối liên hệ với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân công các Phó Chủ tịch giải quyết một số công việc trọng tâm, đột xuất trong từng thời kỳ và nhiệm vụ cụ thể.

2. Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường:

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo điều hành lĩnh vực kinh tế tổng hợp;

- Chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên - khoáng sản, vệ sinh môi trường; nông - lâm -  ngư nghiệp.

-  Chỉ đạo công tác tư vấn thuế;

-  Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy; phòng cháy, chữa cháy rừng;

-  Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo;

-  Phụ trách hoạt động kiểm tra liên ngành xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển, và kinh doanh than trái phép trên địa bàn phường;

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận Địa chính - Xây dựng - Môi trường;

- Thực hiện các lĩnh vực do Chủ tịch ủy quyền ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Pháp luật về các Quyết định xử lý liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

3. Đồng chí  Đào Anh Trung - Phó Chủ tịch UBND phường

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc khối văn hóa - xã hội

- Chỉ đạo công tác trật tự đô thị;

- Chỉ đạo công tác: Văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, truyền thanh, dân tộc - tôn giáo, lao động - thương binh và xã hội, dân số - gia đình và trẻ em, bảo hiểm, quản lý hộ tịch, giảm nghèo, công tác giải quyết lao động việc làm; công tác quân sự, xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách;

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng chống dịch ở người; Phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, dịch nguy hiểm; công tác liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phường; Phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng chống ma túy; Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em phường (BCĐ 138);

- Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư;

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận: Văn phòng - thống kê, Văn hóa - xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" phường; Trạm y tế phường, theo dõi khối trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn phường;

- Thực hiện các lĩnh vực do Chủ tịch ủy quyền ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Pháp luật về các Quyết định xử lý liên quan đến lĩnh vực được phân công 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường. 

III. Thông tin cơ bản:   

* Phường Quang Trung có 13 khu; từ khu 1 đến khu 12.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Trưng Vương và phường Bắc Sơn; phía Tây giáp phường Thanh Sơn và phường Yên Thanh; phía Nam giáp xã Điền Công và Sông Bạch Đằng; phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công.

Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 03 dân tộc sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, Hoa. Trong đó:

            + Dân tộc Kinh chiếm đa số: 19.918 người = 99,69%.

            + Dân tộc Hoa có 53 người = 0,27%.

            + Dân tộc Tày có 9 người = 0,005%.   

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2997
Đã truy cập: 5357243