Phường Thanh Sơn

04/07/2019

1. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Thanh Sơn

Địa chỉ          : 119 Phố Lý Thường Kiệt, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0203.3854.216
Fax               : 0203.3854.216
E-mail          :  
ubndthanhson.ub@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

Ảnh Trụ sở phường Thanh Sơn. 

 

* Thông tin cơ bản về phường 

Thanh Sơn là phường nằm ở trung tâm của TP Uông Bí. Trước khi thành lập phường, Thanh Sơn là tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí. Thực hiện Quyết định số 03/CP ngày 03/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 309 TC/UB ngày 01/7/1981 chuyển các đơn vị hành chính tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí thành phường, trong đó có Tiểu khu Thanh Sơn thành phường Thanh Sơn.   

Phường Thanh Sơn có diện tích tự nhiên 945,71ha, dân số hơn 16 nghìn người; phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công, phía Nam giáp phường Yên Thanh, phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp phường Phương Đông, có 11 khu dân cư, 78 tổ dân phố với 9 dân tộc anh em sinh sống: Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường, Nùng, Thái, Kinh. 

Thanh Sơn được xác định là phường trung tâm chính trị của TP Uông Bí vì có các cơ quan lãnh đạo Đảng, UBND, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và một số cơ quan, doanh nghiệp lớn của Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn. 

Điều kiện tự nhiên, xã hội, con người là tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phường Thanh Sơn xây dựng và phát triển xứng đáng là phường trung tâm của thành phố.  

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

 

  

  

- Đồng chí: Dương Trọng Kháng  

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.660.926 - 0943.906.568

- Email: duongtrongkhang@quangninh.gov.vn

 

  

 

 

 

 

  

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3565.965 - 0936687373

- Email: nguyenquochoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

  

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Loan

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3660.927 - 0912.477.737

- Email: nguyenthikimloan.ub@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Thủy 

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690 - 0988.731.637

- Email: buithikimthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí: Vũ Hồng Vân

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854216 - 0989.121.303 

- Email: vuhongvan@quangninh.gov.vn

 

 

        

- Đồng chí: Vũ Thị Xuyến

- Chức vụ: Chủ tịch UBND MTTQ phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0902 046 963

- Email: vuthixuyen@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

- Trình độ chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy tham mưu

- Điện thoại: 0983.662.147

- Email: nguyenvanhanh@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                 

  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Đồng chí: Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm mẫu giáo ĐH Hành chính học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979 310 440

- Email: vuthilananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Đồng chí: Đinh Thị Trà Linh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.159 - 0165.653.1881

- Email: dinhthitralinh@quangninh.gov.vn    

 

 

 

- Đồng chí: Đào Quang Hoàng

- Chức vụ: Công chức 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0965 655 638

- Email: daoquanghoang@quangninh.gov.vn      

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng, thống kê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Tâm Anh

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690 - 0936 557 234

- Email: phamtamanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

- Đồng chí: Phạm Hoàng Huyên

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690 - 0913 789 958

- Email: phamhoanghuyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

- Đồng chí: Trịnh Sỹ Bình

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: trinhsybinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Đồng chí: Vũ Thị An Ninh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Điện thoại: 0984232742

- Email: vuthianninh@quangninh.gov.vn

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Đồng chí: Đặng Hải Hậu

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0912 009 190

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Email: danghaihau@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT     

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT Môi trường

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: nguyenthithao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hiếu

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự cơ sở

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0969 863 255

- Email: vuvanhieu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy trưởng quân sự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                        

- Đồng chí: Phan Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203 3854 216 - 0902 199 081

- Email: phanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng - Thống kê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

- Đồng chí: Phạm Tiến Thắng

- Chức vụ: Công chức 

- Điện thoại:  0169 818 4803

- Email: phamtienthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Xuân

- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên phường

- Điện thoại: 0983 224 357

- Email: nguyenthihuongxuan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nha Trang

- Chức vụ: Công chức Tài chính - KT

- Điện thoại: 0907.197.888

- Email: nguyenthinhatrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền Trang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại: 0976.599.529

- Email: nguyenthihientrang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Hồng Hải

- Chức vụ: Công chức Tài chính - KT

- Điện thoại: 0385.886.436

- Email: dohonghai@quangninh.gov.vn

 

* Phân công công việc cụ thể:  

1- Đồng chí Dương Trọng Kháng - Bí thư Đảng ủy: Phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường; UBND phường; trực tiếp phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và nội chính.

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng uỷ; phụ trách công tác dân vận, tuyên giáo. Trực tiếp lãnh đạo, phụ trách HĐND, UBKT Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường: Phụ trách công tác của HĐND phường, Công đoàn, theo dõi chi bộ cơ quan, y tế. 

4. Đồng chí Phan Minh Tâm - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, phát triển kinh tế; phụ trách Ban bảo vệ dân phố; theo dõi chi bộ khu 11.

5. Đồng chí Bùi Thị Kim Thủy - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác văn hóa xã hội, Trung tâm học tập cộng đồng, theo dõi chi bộ khu 1.  

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 866
Đã truy cập: 2647421