Phường Trưng Vương

17/01/2020

I. Thông tin chung:  

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Trưng Vương

Địa chỉ           : Tổ 18 khu 3 phường Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại      : 0203.3854.014  

Fax                : 02033.854.014

E-mail            : ubndptrungvuong.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở phường Trưng Vương.

 

 

II. Thông tin cơ bản:   

 

* Phường Trưng Vương có 10 thôn, khu.

 1. Đặc điểm tình hình:

Phường Trưng Vương được thành lập ngày 01/7/1981 theo Quyết định số 309/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trưng Vương nằm ở phía Đông Nam thị xã Uông Bí (nay là thành phố Uông Bí), phía Bắc và Đông Bắc giáp phường Bắc Sơn, phía Đông giáp phường Nam Khê, phía Tây và Tây Nam qua dòng sông Uông là phường Quang Trung. Phường Trưng Vương có Quốc lộ 18A và đường sắt Quốc gia đi qua, kéo dài gần 2 km từ cầu sông Uông đến giáp ranh phường Nam Khê.

Phường Trưng Vương có diện tích 353,08 ha = 1,38% diện tích thành phố Uông Bí, có 1.969 hộ dân với 9.943 nhân khẩu. Tổ chức thành 7 khu phố, dân cư hầu hết là người kinh. Có 89 hộ theo đạo thiên chúa với 210 nhân khẩu, nhà thờ ở Trưng Vương là nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân các phường Trưng Vương, Quang Trung, Thanh Sơn, Bắc Sơn, Phương Nam. Nội dung sinh hoạt hướng thiện, kính chúa, yêu nước, phù hợp với văn hoá tín ngưỡng, tâm linh.

Về giao thông vận tải, ngoài quốc lộ 18A và đường sắt Quốc gia đi qua còn có sông Uông bắt nguồn từ Thượng Vàng Danh, qua Bắc Sơn, Trưng Vương và ra cửa sông Bạch Đằng là đường thuỷ nối với Hải Phòng. Phường có nhiều cơ quan, doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố, trung ương đóng trên địa bàn.

Trụ sở UBND phường được đầu tư xây dựng 4 tầng khang trang, sạch đẹp, có đủ phòng làm việc cho các ban, ngành đoàn thể và được đầu tư trang thiết bị, máy vi tính nối mạng, đảm bảo cho công tác của cán bộ công chức, có phòng họp trang bị thiết bị giao ban trực tuyến, phòng tiếp dân, phòng tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, kho lưu trữ, phòng đọc đảm bảo theo quy định. Hiện nay UBND phường có 19 cán bộ, công chức, viên chức, Trong đó có: 02 đ/c có trình độ thạc sỹ, 12 Đ/c có trình độ đại học, 01 đ/c có trình độ cao đẳng và 04 đ/c có trình độ trung cấp. Các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội đều phát huy tốt vai trò của mình, thu hút được đông đảo đoàn viên hội viên tham gia các hoạt động, phong trào hội. Công tác nhân đạo từ thiện, xoá đói giảm nghèo, xây dựng khu phố văn hoá được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn luôn ổn định và phát triển.

2. Chức năng nhiệm vụ:

 UBND phường thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ); Quy chế làm việc của UBND phường.

 

 

III. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Lan Anh 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.712.810

- Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thu Hà

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại

- Email: phamthuha@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Đổng

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.495.228

- Email: vuvandong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Dũng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0989.340.111

- Email: vuvandung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Anh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Quân sự, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0976.282.670

- Email: vuducanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thúy Lan

- Chức vụ: Thường trực Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Mẫu giáo + ĐH QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0915.205.669

- Email: vuthilthuylan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Hoàng Anh Đào

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904822977

- Email: hoanganhdao.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Văn Tiến

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0977663268

- Emailbuivantien.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Sư phạm Giáo dục thể chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912575979

- Email: nguyenvandoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Quảng

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.854014 

Email: nguyenhongquang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Băng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN 

- Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.597.870

- Email: doanthibang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Châu Văn Tuân

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Điện thoại: 0167.354.6545

- Email: chauvantuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thanh Loan

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường

- Trình độ chuyên môn: CĐ Cơ tin kỹ thuật, Cử nhân QTKD - Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0163.8070.888

- Email: tranthanhloan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Trình độ chuyên môn: TC ngành Kế toán DN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0121.412.2869

- Email: nguyenthihuyen.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Thu Hoài

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh sư phạm

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.275.957

- Email: lethuhoai@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Duy Đào

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Nông nghiệp, T/cấp Quân sự, ĐH Mỏ  địa chất, Kỹ sư Kế toán DN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.850.021

- Email: buiduydao.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Thị Kim Phúc

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật; Cử nhân Luật Kinh tế

- Điện thoại: 0936.573.288

- Email: ngothikimphuc@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Kim Dung

- Chức vụ: Công chức văn hóa-xã hội

- Trình độ chuyên môn: CN xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.922.818

- Email: hoangthikimdung@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trịnh Thị Nga

- Chức vụ: Công chức ĐC -XD-ĐT-MT

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, ngành Quản lý đất đai; Kỹ sư QL Đ Đ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3665.268 - 0169.928.1522

- Email: trinhthinga@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Văn Yên

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0934.323.828

- Email: phamvanyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Tỉu

- Chức vụ: Công chức VHXH

- Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hoá, ngành VH quần chúng

- Điện thoại: 0915.697.128

- Email: nguyenxuantiu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Thân

- Chức vụ: Công chức ĐC -XD-ĐT-MT

- Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học tự nhiên, ngành Khoa học môi trường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0989.110.508

- Email: tranthithan.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đào Thị Hiền

- Chức vụ: Công chức ĐC -XD-ĐT-MT

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông ngiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai

- Điện thoại: 

- Email: daothihien@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Nghiễn

- Chức vụ: CC ĐC-XD-ĐT&MT

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp QLĐĐ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: vuvannghien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Lâm

- Chức vụ: Công chức tài chính - kế toán

- Trình độ chuyên môn: TC Kế toán,  ĐH KTQD ngành Kế toán; Thạc sĩ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3661.032 - 0989.657.345

- Email: nguyenthilam.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Hằng

- Chức vụ: CC tài chính - kế toán

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán, Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0967.608.633

- Email: doanthihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ: CC văn phòng thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 01653.780.888

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hoài

- Chức vụ: Văn phòng - thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Kỹ sư Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 

- Email: phamthihoai@quangninh.gov.vn

 

 

 * Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

 

+ Đồng chí: Nguyễn Lan Anh - Bí thư Đảng bộ phường 

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực Đảng uỷ, cùng Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, trước Đảng bộ và nhân dân trong phường về sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương. Phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường; trực tiếp phụ trách công tác: chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra, nội chính, thường trực cấp ủy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trực tiếp lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phụ trách công tác: Tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy. Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường. Chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng bộ đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Luân phiên tham gia dự sinh hoạt của các Chi bộ trực thuộc. Trực tiếp phục trách các mặt công tác sau:

1. Chủ trì công việc của Thường trực Đảng ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành, chịu trách nhiệm trước tổ chức Đảng cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác chung của Đảng bộ phường. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp; Cùng Ban thường vụ, Ban chấp hành thảo luận và ban hành các nghị quyết của Đảng ủy phường; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Đảng;

2. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành, Ban thường vụ. Chủ trì và kết luận các vấn đề đã được thảo luận, quyết định dân chủ ở các kỳ họp, các hội nghị của Đảng bộ.

3. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ; Cho ý kiến về chủ trương về đầu tư, phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho từng công trình thuộc nguồn ngân sách của địa phương. Xét duyệt chương trình, kế hoạch, báo cáo của các đại hội, hội nghị tổng kết và các hội nghị có quy mô lớn của Đảng bộ.

4. Cùng tập thể Ban Thường vụ xây dựng phương án, thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ nguồn: Uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của phường; bí thư - phó bí thư chi bộ, trưởng, phó khu và trưởng Ban công tác mặt trận các khu phố; Tổ chức xét duyệt việc bố trí sắp xếp, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, cho cán bộ phường đi học; Tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Đảng. Trực tiếp nắm nguồn và chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới theo quy định.

5. Cùng đồng chí Phó Bí thư thường xuyên hội ý giải quyết các vấn đề phát sinh của địa phương. Khi cần có thể triệu tập họp BCH, Ban thường vụ đột xuất để giải quyết công việc.

6. Trực tiếp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các trường học, các ngành và các khu phố. Riêng Công an phường, Quân sự phường khi có những vấn đề cần thiết Bí thư sẽ chỉ đạo trực tiếp.

7. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể; chú trọng việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân từ phường đến khu dân cư và các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của công dân; trực tiếp tiếp công dân vào ngày mùng một (01) và ngày 15 hàng tháng.

8. Giữ mối quan hệ với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể thành phố, các đơn vị Phường, xã bạn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

+ Đồng chí Bùi Văn Tiến-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy phân công. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy phường về các lĩnh vực được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành chung các mặt công tác của UBND phường theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Giữ mối liên hệ với UBND thành phố, Đảng uỷ, Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực Đảng ủy khi đồng chí Bí thư Đảng ủy đi vắng hoặc ủy quyền.  Trực tiếp theo dõi chi bộ công an phường. Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:

1. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại điều 36 và điều 64 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân địa phương và trước pháp luật.

2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

3. Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.

d. Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

4. Trực tiếp chỉ đạo khối Nội chính, trực tiếp điều hành ngân sách, quy hoạch, tổ chức cán bộ thuộc UBND phường, công tác thi đua khen thưởng; tiếp dân vào ngày 01 và 15 hàng tháng và ngày thứ 4 hàng tuần để xem xét, giải quyết các khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Trưởng ban cải cách thủ tục hành chính; Trưởng ban phòng chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (BCĐ 138); Chủ tịch Hội đồng đăng ký đất đai phường; Trưởng ban An toàn giao thông phường; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường; Trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường; Trưởng ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường; Trưởng ban Xoá đói giảm nghèo phường; chủ trì họp xét duyệt các đối tượng vay vốn thuộc ngân hàng chính sách xã hội; Chịu trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND phường.

6. Trực tiếp chỉ đạo công tác bộ phận Văn phòng - Thống kê, Tài chính – Kế Toán, Công an phường, Quân sự phường theo thẩm quyền; Giữ mối liên hệ với UBND thành phố, Đảng uỷ phường, Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường, Thường trực HĐND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; là người chịu trách nhiệm phát ngôn của UBND phường.

 

+ Đồng chí   - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND phường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ phường:

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy phường về lĩnh vực được phân công. Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND phường, phụ trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; trực tiếp theo dõi chi bộ khu phố 5. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND phường;

2. Tổ chức, điều hành các kỳ họp HĐND phường và ký chứng thực các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường theo luật định;

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chủ trương đầu tư đối với các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thuộc thẩm quyền...)

4. Chương trình công tác của HĐND phường, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường hàng năm và cả nhiệm kỳ;

5. Thay mặt Hội đồng nhân dân phường giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của phường, các khu phố...

  

+ Đồng chí Hoàng Anh Đào - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của HĐND phường, thay mặt Chủ tịch HĐND phường giải quyết công việc của Chủ tịch HĐND phường khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

1. Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách (gồm: kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường) và lĩnh vực pháp chế (gồm: thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

2. Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân phường, Thường trực HĐND phường theo luật định gồm (Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường thuộc thẩm quyền)

3. Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND phường các vấn đề lĩnh vực được phân công, chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trước khi trình HĐND phường; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND phường thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND phường; theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND phường và chủ trì cuộc khảo sát, giám sát theo phân công, theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết HĐND phường.

4. Giúp Chủ tịch HĐND phường chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND phường hàng tháng, chương trình công tác và báo cáo các hoạt động định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND phường; ký các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của HĐND phường; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

5. Giúp Chủ tịch HĐND phường trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND phường, giữ mối liên hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên của MTTQ; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

6. Tham gia Chủ tọa điều hành các kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường; dự các cuộc họp  của các Ban HĐND phường và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND phường.

7. Thực hiện chỉ đạo điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND phường (Nguồn không tự chủ), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND phường và pháp luật với quyết định của mình.

8. Giúp Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo chung công tác văn phòng nhằm đảm bảo điều kiện cho các kỳ họp, hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND phường.

 

+ Đồng chí  - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Là Thủ trưởng cơ quan UBND phường; Ký quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền.

4. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực Khối Văn hoá - xã hội; Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, khối trường học, Y tế, Lao động thương binh xã hội, Tư pháp, Dân số - Gia đình - Trẻ em, bảo hiểm; Truyền thanh của phường, xóa đói giảm nghèo; công tác thi hành án dân sự; Phụ trách tủ sách giáo dục pháp luật, xã hội học tập; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng; Trưởng ban công tác chỉ đạo phòng chống dịch ở người, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Ban mục tiêu phòng chống một số bệnh xã hội, dịch nguy hiểm; phó ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường; Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư trên địa bàn phường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo và kiểm tra các bộ phận chuyên môn và khu phố trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

5. Giữ mối liên hệ với UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội thanh niên xung phong, Công đoàn, Hội người cao tuổi.

 

+ Đồng chí Nguyễn Hồng Quảng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Ký quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

4. Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế - xã hội; trực tiếp chỉ đạo công tác Nông nghiệp, Lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thú y, Ban quản lý chợ, quản lý đất đai, công tác tài nguyên - khoáng sản, vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về xây dựng cơ bản, thanh tra xây dựng và trật tự đô thị; Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố trong việc thực hiện công tác GPMB các dự án của tỉnh và thành phố trên địa bàn phường; Là Trưởng ban bồi thường, giải phóng mặt bằng của phường; Phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và thuộc lĩnh vực phụ trách.

5. Trưởng ban phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy rừng; Trưởng ban chỉ đạo 127 của phường; Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông phường theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.

6. Phó Trưởng ban thường trực các ban: Ban quản lý dự án công trình; Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban An toàn giao thông; Phó Chủ tịch Hội đồng đăng ký đất đai; Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn phường, phó ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường. Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

7. Giữ mối liên hệ với Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn phường. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 49269009.