Phường Nam Khê

04/07/2019

1. Thông tin chung: 

 

 - Tên đơn vị: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nam Khê 

- Địa chỉ: Tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3850.311

- Email: ubndpnamkhe.ub@quangninh.gov.vn                           

 

 

 

Ảnh Trụ sở phường Nam Khê.

 

2. Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định quy định tại luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban nhân dân phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 59, Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm2015, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, thực hiện Quy chế làm việc cua Ủy ban nhân dân phường và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường quyết định.

2.2. Điều hành giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường:

a) Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân phường thường kỳ hoặc bất thường.

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Văn phòng HĐND và UBND phường gửi toàn bộ hồ sơ và Phiếu xin ý kiến đến từng uỷ viên Ủy ban nhân dân phường để xin ý kiến.

Các quyết nghị tập thể của UBND phường theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn củ cấp trên được thông qua khi có quá nửa tổng số uỷ viênuỷ ban nhân dân phường đồng ý. Trường hợp lấy ý kiến các uỷ viên UBND phường thông qua Phiếu thực hiện như sau: 

Nếu vấn đề được đa số uỷ viên UBND phường đồng ý, Văn phòng HĐND và UBND phường báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND huyện gần nhất để thảo luận thêm.

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Giang

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - HV Báo chí và Tuyên truyền; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0978.225.402

- Email: nguyenthithanhgiang@quangninh.gov.vn

           

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Dược

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0913.801.669

- Email: phamvanduoc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Việt Cường

- Chức vụ: PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH Giao thông vận tải, Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, ngành xây dựng cầu đường; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0936.601.199

- Email: trinhvietcuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Thị Thuyết

- Chức vụ: UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch UB MTTQ phường

- Điện thoại: 0364.378.489

- Email: vuthithuyet@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0936.962.699

- Email: nguyenthithanhthao@quangninh.gov.vn   

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Phương

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0934.465.555

- Email: nguyenthanhphuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Dung 

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0904.208.158

- Email: nguyenthithanhdung@quangninh.gov.vn                                                                                                   

 

 

- Đồng chí: Lê Trung Kiên

- Chức vụ: Trưởng Công an phường

- Trình độ chuyên môn: Học viện CSND, chuyên ngành CS QLHC về TTXH 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0963.936.989

- Email: letrungkien@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Hậu

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Điện thoại: 0919.049.986

- Email: phamvanhau@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                 

  

    

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên phường

- Điện thoại: 0967.902.401

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

                          

 

    

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Linh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Điện thoại: 0988.696.013

- Email: nguyenthimylinh@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

 

- Đồng chí: Hà Trung Tuyến

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCHQS phường

- Điện thoại: 0902.199.234

- Email: hatrungtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

                                         

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán
- Điện thoại: 0975.116.775
- Email: hoangthithuthuy@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Nga

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại: 0987.399.729
- Email: nguyenvietnga@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Lại Thế Anh

- Chức vụ: Công chức địa chính, xây dựng, môi trường

- Điện thoại: 0377827985

- Email: laitheanh@quangninh.gov.vn 

 


 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Minh Xuân

- Chức vụ: Công chức Văn phòng, thống kê

- Điện thoại: 039.478.5989

- Email: doanthiminhxuan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 - Đồng chí: Trần Duy Ý

- Chức vụ: Công chức địa chính, xây dựng, môi trường, đô thị

- Điện thoại: 0983.998.679

- Email: tranduyy@quangninh.gov.vn                                                                              

 

 

- Đồng chí: Lại Thị Vân

- Chức vụ: Công chức văn hóa, LĐTBXH

- Điện thoại: 0936.685.181

- Email: laithivan@quangninh.gov.vn 

 

     

 

 

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hiệu

- Chức vụ: Công chức VH, LĐTBXH

- Điện thoại: 0964.251.982

- Email: macvanhieu@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thế Công

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật, Đại học sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3850.311-0927.196.768

- Email: nguyenthecong@quangninh.gov.vn


                                                    

 

 


 

- Đồng chí: Trần Viết Kiên

- Chức vụ: Phó BCH Quân sự, cán bộ kiểm lâm phường

- Điện thoại: 0985.026.725

- Email: tranvankien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Trang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại: 0904.482.296

- Email: nguyenthutrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Cao Thu Thảo

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0989.337.115

- Email: caothuthao@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tại đây

 

4. Diện tích, Dân số: UBND phường Nam Khê có diện tích 7,27km2; tổng số dân trên địa bàn là 6.764 người; Mật độ dân cư: 930 người/km2.

5. Phường có 5 khu: + Khu Nam Trung;

                                                + Khu Nam Sơn;

                                                + Khu Trạp Khê;

                                                + Khu Nam Tre Mai;

                                                + Khu Nam Tân.

6. Vị trí địa lý:

- Phía Đông và phía Nam giáp huyện Yên Hưng;

- Phía Bắc giáp phường Băc Sơn và huyện Hoành Bồ;

- Phía Tây giáp phường Trưng Vương.

7. Văn hoá dân tộc:

- Có 03 dân tộc (Hoa: 18 người; Mường 08 người; Tày 06 người) chiếm 0,47 dân số toàn phuờng.    

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2200
Đã truy cập: 6348855