Phường Phương Đông

03/04/2020
 
 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Phương Đông
Địa chỉ          : Khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí
Điện thoại     : 0203.3854.468
Fax               : 0203.3854.468 
E-mail           :  ubndphuongdong.ub@quangninh.gov.vn 

Ảnh Trụ sở phường Phương Đông. 

Phần giới thiệu chung đơn vị

Phường Phương Đông được thành lập theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 24/8/2011 trên cơ sở xã Phương Đông trước đây. Nằm ở phía Tây Nam thành phố Uông Bí, phía Đông giáp ph­ường Thanh Sơn và ph­ường Yên Thanh, phía Nam giáp phường Phư­ơng Nam, phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công, phía Tây giáp xã Phạm Hồng Thái, huyện Đông Triều.

Tổng diện tích đất tự nhiên là: 2.397,81 ha, đ­ược chia thành 12 khu dân c­ư gồm 3.867 hộ với trên 14.000 nhân khẩu định c­ư ổn định. Phường có hệ thống giao thông đ­ường bộ thuận tiện: có đư­ờng Quốc lộ 18A, Quốc lộ 10 chạy qua, có đ­ường đi Yên Tử, đây là điều kiện rất thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, phường có điều kiện phát triển kinh tế đa dạng ngành nghề như: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, th­ương mại, du lịch - dịch vụ, sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, thuỷ sản.

Văn hoá - Xã hội ngày đ­ược nâng lên, 12/12 khu có nhà sinh hoạt cộng đồng, có 01 trường Mầm non Phương Đông - Chuẩn cấp độ I; 02 trường Tiểu học Phương Đông A, Phương Đông B - Chuẩn cấp độ II; 01 trường Trung học cơ sở - Chuẩn cấp độ I.

Địa chỉ trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND và các đoàn thể phường tại Khu Tân Lập - phường Phương Đông -  thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.

Cơ cấu tổ chức của Phường gồm có tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, khối Chính quyền gồm có 7 ban ngành trực thuộc. Tổng số cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng UBND phường 35 đ/c, trong đó 21 cán bộ công chức, 14 cán bộ không chuyên trách và hợp đồng.

Trong đó:

- Trình độ chuyên môn: Trên đại học: 03; Đại học: 13; Trung cấp, Cao đẳng: 04.

- Trình độ LLCT: Cao cấp, cử nhân: 02; Sơ cấp, Trung cấp: 19.

Cơ sở vật chất: UBND phường Phương Đông được xây dựng kiên cố, có 2 dãy nhà 2 tầng, với 20 phòng làm việc, 01 phòng họp nhỏ, 01 hội trường lớn, 01 gara để xe. Tại các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu làm việc như: Tủ đựng tài liệu, bàn ghế, máy tính, máy in, máy phôtô, mạng Internet...

2. Tổ chức bộ máy 

 


    

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên - Chủ tịch phường 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ĐH KHXH&NV

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0975667888

Email: nguyenvanhung@quangninh.gov.vn

                                                                                                                 

 

 

 

- Đồng chí: Lưu Thị Xuyến 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

- Điện thoại: 0203.3668809 - 0912903318

- Email: luuthixuyen@quangninh.gov.vn                                                                                                                 

 

  

  

- Đồng chí: Đoàn Đức Hạnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0203.3600709 - 0904420113

- Email: doanduchanh@quangninh.gov.vn
                                                                                                                 

 

  

 

  

- Đồng chí: Nguyễn Năng Năm 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách công tác văn hóa - xã hội

- Điện thoại: 0203.3854468 - 0936.336.196

- Email: nguyennangnam@quangninh.gov.vn                                                                                                                

 

 


  

- Đồng chí: Phan Minh Tâm 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854216 - 0919757886 

- Email: phanminhtam@quangninh.gov.vn

                                                                   

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Hạnh

- Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường

- Điện thoại: 0944.669.998 

- Email: vuthihanh.ub@quangninh.gov.vn                                                                

   

 

- Đồng chí: Phạm Thị Bảo Yến

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ phường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường.

- Điện thoại: 0976.637.628 

- Email: phamthibaoyen@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trịnh Thị Thúy Nhung

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Điện thoại: 0359.683.209 

- Email: trinhthithuynhung@quangninh.gov.vn    

 

 

 

- Đồng chí: Thái Thị Thu Cúc

- Chức vụ: Công chức

- Điện thoại: 0203.3856.644 - 0983370342

- Email: thaithithucuc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

 

  

- Đồng chí: Lê Thị Hiền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường - CB nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản 

- Điện thoại: 0766.300.928  

- Email: lethihien@quangninh.gov.vn        

 


 

- Đồng chí: Đoàn Ngọc Sơn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

- Điện thoại: 0326528309

- Email: doanngocson@quangninh.gov.vn                                                                      

 


 

 

- Đồng chí: Lê Huy Cường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB phường

- Điện thoại: 0975194032

- Email: lehuycuong@quangninh.gov.vn                                                                                                                

 


 

- Đồng chí: Lê Thị Thu Thúy

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

- Điện thoại: 0963663233

- Email: lethithuthuy@quangninh.gov.vn                                                                                                 

 


 

- Đồng chí: Trần Thị Mai Hương

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường - Cán bộ LĐTB&XH phường

- Điện thoại: 0383414632 

- Email: tranthimaihuong@quangninh.gov.vn                                                                                                                  

  

 

  

 

 

- Đồng chí: Hứa Hoàng Phúc

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Điện thoại: 0988.377.256

- Email: huahoangphuc@quangninh.gov.vn                       

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hoan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

- Điện thoại: 0945.046.498 

- Email: nguyenthihoan@quangninh.gov.vn 

 

  

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Công chức LĐTB&XH phường

- Điện thoại: 0906.008.366 

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Diệu Thuyết

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

- Điện thoại: 0982.265.068 

- Email: nguyendieuthuyet@quangninh.gov.vn                                                                                                  

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT-ĐT phường

- Điện thoại: 0904310391

- Email: nguyenvanhung3.ub@quangninh.gov.vn                                                                                            

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Bích Thùy

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT-ĐT phường

- Điện thoại: 0936.870.562

- Email: tranthibichthuy@quangninh.gov.vn                                                                                                    

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Ninh 

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội phường

- Điện thoại: 0374.226.888

- Emailnguyenhaininh1.ub@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hằng Nga

- Chức vụ: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường

- Điện thoại: 0398.609.452

- Emailtranthihangnga@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Chiến

- Chức vụ: Cán bộ truyền thanh phường;

- Điện thoại: 0967.201.628

- Email: vuvanchien@quangninh.gov.vn

                                                                                             

  


- Đồng chí:Vũ Đức Quảng

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT-ĐT phường

- Điện thoại: 0936.779.704

- Email: vuducquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hải

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

- Điện thoại: 0978.845.189

- Email: vuvanhai@quangninh.gov.vn                                                                                    

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Huệ

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường

- Điện thoại: 0934.299.694

- Email: tranthihue@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                          

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán phường

- Điện thoại: 0332.234.666

- Email: nguyenthihongvan@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                               

 

 

 

 - Đồng chí: Vũ Thị Lệ Thủy

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê phường

- Điện thoại: 0934.206.024

- Email: vuthilethuy@quangninh.gov.vn                                                                                                       

 

- Đồng chí: Lê Văn Phương

- Chức vụ: Công chức Văn phòng- Thống kê phường

- Điện thoại: 0978.795.954

- Email: levanphuong@quangninh.gov.vn                                                                                                          

 

- Đồng chí: Bùi Văn Vơ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội NCT phường

- Điện thoại: 0364.092.174

- Email: buivanvo@quangninh.gov.vn                                                                                                

 

* Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức phường:

 1. Đồng chí Mai Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND – Phụ trách công tác Đảng, đoàn thể phường:

- Là thủ trưởng cơ quan:

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác nội chính; công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính ngân sách; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch đất đai; công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chịu trách nhiệm giữ mối quan hệ với cơ quan; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ và các phòng ban, đoàn thể của Thành phố, của Phường, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh, quân sự đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Là chủ tịch hội đồng tư vấn thuế; chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường.

- Phụ trách quản lý, chỉ đạo điều hành công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân phường. (Theo thông báo số 1364-TB/TU, ngày 25/10/2019 của Thành ủy Uông Bí).

 1. Đồng chí Phan Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường:

- Phó chủ tịch thường trực UBND Phường, thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của UBND khi chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực kinh tế: nông, lâm, ng­ư nghiệp, các loại thuế, phí, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chỉ đạo về phát triển kinh tế các khu dân cư.

- Giữ mối quan hệ với các phòng ban, đoàn thể của Thành phố, của Phường, các khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các ngành: địa chính xây dựng - quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, hoạt động của Ban quản lý chợ Phương Đông và trật tự đô thị, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

- Là phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Phụ trách một số lĩnh vực khác do Chủ tịch UBND phân công.

 1. Đồng chí Nguyễn Năng Năm - Phó Chủ tịch UBND phường:

- Phụ trách công tác văn hóa- xã hội 

- Duy trì nội vụ cơ quan, thay mặt Chủ tịch UBND Phường phản ánh công tác tháng, quý, năm với thường trực Đảng ủy- thư­ờng trực HĐND phường và UBND thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các ngành: văn phòng thống kê, lao động - thương binh & xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, Y tế - giáo dục, phụ trách công tác giảm nghèo. Trực tiếp chỉ đạo bộ phận "Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ".

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan, phòng ban, đoàn thể của Thành phố, của phường, các khu, và các đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách một số lĩnh vực khác do Chủ tịch phân công.

 1. Đồng chí Vũ Văn Hải - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường:

- Phụ trách công tác quân sự của phường, phối hợp với công an phường, đảm bảo công tác ANCT- TTATXH trên địa bàn .

- Giữ mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố, của phường, các khu dân cư và các đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phường thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Chính quyền về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

- Tham mưu kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quân sự trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo qui định của pháp luật, thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

- Phụ trách dân quân, phối hợp với Công an phường và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự địa phương.

- Tham mưu kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện tốt thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

- Tham mưu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, quân nhân dự bị theo qui định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí, sẵn sàng chiến đấu, quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp, thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

 1. Đồng chí Trần Thị Huệ - Công chức Tài chính – Kế toán phường:

- Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của Phường.

- Tham mưu thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại phường theo quy định.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng qui định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

- Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi, thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

-  Chịu trách nhiệm báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng qui định hiện hành.

- Hướng dẫn các khu dân cư trong quản lý thu, chi theo quy định.

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Công chức Tài chính – Kế toán phường:

- Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của Phường.

- Tham mưu thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại phường theo quy định.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng qui định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

- Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi, thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

-  Chịu trách nhiệm báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng qui định hiện hành.

- Hướng dẫn các khu dân cư trong quản lý thu, chi theo quy định.

 1. Đồng chí Nguyễn Diệu Thuyết - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường:

- Chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

- Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định.

- Tham mưu cho UBND Phường thực hiện một số nội dung quy định về quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Quản lý công tác tư pháp, thống kê tư pháp ở phường.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu việc ban hành quyết định giáo dục tại Phường theo quy định.

- Tham mưu thực hiện các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo nội dung phân công, soạn thảo các văn bản đúng quy phạm của pháp luật.

- Thực hiện việc tiếp nhận đơn thư, phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết và trả lời đơn thư theo quy định.

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Công chức ĐC-XD-ĐT&MT phường:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường, lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ về đất đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

- Trực tiếp hướng dẫn thủ tục cho nhân dân; tham mưu cho UBND phường thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất đai trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chính trong việc chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm thẩm tra, lập văn bản trình UBND cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định.

- Thu thập tài liệu số liệu về số lượng, chất lượng đất đai, tham gia xây dựng và kiểm tra thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, các mốc địa giới hành chính của Phường.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Tham gia tuyên truyền phổ biến về chính sách, luật đất đai.

- Tuyên truyền giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, thường xuyên kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để tham mưu biện pháp xử lý.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 1. Đồng chí Trần Thị Bích Thùy - Công chức ĐC-XD-ĐT&MT phường:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường, lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ về đất đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

- Trực tiếp hướng dẫn thủ tục cho nhân dân; tham mưu cho UBND phường thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất đai trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chính trong việc chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm thẩm tra, lập văn bản trình UBND cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định.

- Thu thập tài liệu số liệu về số lượng, chất lượng đất đai, tham gia xây dựng và kiểm tra thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, các mốc địa giới hành chính của Phường.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Tham gia tuyên truyền phổ biến về chính sách, luật đất đai.

- Tuyên truyền giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, thường xuyên kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để tham mưu biện pháp xử lý.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 1. Đồng chí Vũ Đức Quảng - Công chức ĐC-XD-ĐT&MT phường:

- Tham mưu trong việc quản lý Nhà nước về các công trình xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát các công trình XDCB, công trình phúc lợi đảm bảo chất lượng theo quy định của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm quản lý giám sát, kiểm tra việc xây dựng của các tập thể, cá nhân và hộ gia đình: không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai. Lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo dõi, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân vi phạm sau khi đã lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính. Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý của UBND phường. Tham mưu lập kế hoạch về việc sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất, phối hợp với các khu dân cư trên địa bàn quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, có kế hoạch bảo vệ đê điều, xử lý kịp thời các đoạn đê sung yếu, các vị trí có nguy cơ sạt lở và úng lụt cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông - trật tự đô thị.

 - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Công chức Văn hoá - Xã hội phường:

- Tham mưu trong việc thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương. Chủ động tham mưu công tác thi đua khen thưởng, giữ chức danh phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của phường.

- Tham mưu cho UBND trong việc tổ chức các cuộc vận động xã hội hóa để xây dựng và tổ chức hoạt động VHVN-TDTT, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới mọi hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương.

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thiết chế nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư, phối hợp với các bộ phận chuyên môn quản lý thiết chế, tài sản hội trường cơ quan UBND phường, tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá thông tin, thể dục, thể thao. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền và tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh chất lượng công tác dạy và học.

- Tham mưu cho UBND phường thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng.

  - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Vũ Văn Chiến - Cán bộ Truyền thanh phường:

- Thực hiện công tác thông tin - truyền thanh tuyên truyền nội dung các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cơ quan cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Chủ động sưu tầm, soạn thảo các tin bài phục vụ công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Quản lý hệ thống truyền thanh trên toàn địa bàn, tham mưu thực hiện sửa chữa nhỏ theo chức năng chuyên môn. Phối hợp với bộ phận văn hóa - xã hội thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hóa và các dịch vụ văn hóa - thông tin.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Công chức LĐTB&XH phường:

 - Tham mưu cho UBND phường trong việc giải quyết công tác lao động thương binh và xã hội trên địa bàn.

- Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách lao động- thương binh & xã hội.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND phường giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện việc chi trả trợ cấp cho người hưởng chế độ chính sách, chế độ xã hội; quản lý nghĩa trang liệt sỹ, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

- Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Lê Văn Phương - Công chức Văn phòng - Thống kê phường:

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, thay mặt thường trực UBND phường đôn đốc và theo dõi việc thực hiện chương trình lịch làm việc của các ngành thuộc UBND.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu dự thảo các văn bản trình cấp có thẩm quyền và báo cáo cấp trên theo quy định.

- Tham mưu phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện việc quản lý tài sản công, các thiết bị Hội trường, phòng họp, nội vụ cơ quan, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra báo cáo Thường trực UBND phường và UBND thành phố theo quy định.

- Tham mưu đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ các kỳ họp của HĐND và UBND phường, thực hiện nghiệp vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo qui định của pháp luật.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Vũ Thị Lệ Thủy - Công chức Văn phòng - Thống kê phường:

- Trực tiếp quản lý công văn đến, công văn đi, các loại sổ sách, giấy tờ liên quan đến chuyên môn, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trong việc quản lý lập hồ sơ lưu trữ theo quy định.

- Quản lý con dấu của UBND phường. Chịu trách nhiệm trực tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ của các cơ quan, tổ chức và công dân khi đến giao dịch, liên hệ công tác.

- Được UBND phường phân công kiêm thủ quỹ cơ quan. Chủ động phối hợp cùng với bộ phận tài chính - kế toán trong việc thực hiện thu, chi ngân sách, chịu trách nhiệm trong công tác quản lý tiền mặt theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của Thường trực ủy ban nhân dân.

 1. Đồng chí Lê Thị Hiền - Cán bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp & Thủy sản phường:

- Tham mưu cho UBND phường về việc phát triển Nông -  Lâm - Ngư nghiệp & Thủy sản trên địa bàn. Theo dõi, thống kê báo cáo Ban chỉ huy PCCC và BVR, những thiệt hại về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp sau thiên tai.

- Phối hợp cùng với Hội nông dân, cán bộ phụ trách công tác khuyến nông thường xuyên kiểm tra giám sát việc sản xuất Nông - lâm - Ngư nghiệp báo cáo về thường trực ủy ban nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với cán bộ kiểm lâm địa bàn, Đội quản lý khai thác nhựa thông, xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng (đặc biệt là trong mùa hanh khô), đôn đốc thực hiện các hộ dân hoàn thành kế hoạch khai thác nhựa thông hàng năm.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của thường trực ủy ban nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác giao thông - thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp với các khu dân cư quản lý các công trình thủy lợi, phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm, lấn chiếm các công trình, đất, hành lang bảo vệ các hồ, đập, kênh mương dẫn nước.

- Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng kiểm tra, tổng hợp các hư hỏng, biện pháp khắc phục hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, tham mưu cho UBND có biện pháp xử lý kịp thời.

 1. Đồng chí Trần Thị Mai Hương - Cán bộ DS-GĐ&TE phường:

- Tham mưu cho UBND phường về lĩnh vực dân số, gia đình & trẻ em, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xử lý các công việc của UBND khi có sự phân công của thường trực ủy ban nhân dân.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 4039771