Phường Phương Nam

08/07/2019

I. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Phương Nam 

Địa chỉ          : Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh 

Điện thoại    : 0203.3854.214

E-mail           :  nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ảnh Trụ sở phường Phương Nam.

 

 

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3851574 - 0906.008.398

- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

   

 

- Đồng chí: Vũ Văn Bách  

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm, Kỹ sư quản lý đất đai 

- Điện thoại: 0203.3851745 - 0903.206.624 

- Email: vuvanbach.ub@quangninh.gov.vn

 

  

 

 

- Đồng chí: Bùi Quốc Thoàn  

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường  

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Điện thoại: 0982.182.176  

- Email: buiquocthoan.ub@quangninh.gov.vn

 

    

- Đồng chí: Bùi Xuân Việt
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp An ninh
- Điện thoại: 0203.3668.244-01654.971.818 
- Email:
buixuanviet@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Ngọc Thoan
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, kiểm toán Thạc sỹ QTKD
- Điện thoại: 0915.540.889
- Email: buingocthoan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hợp Nhất
- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0934.202.797
- Email: nguyenhopnhat.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Dáng
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội. Cử nhân Quản trị nhân lực
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0332.788.9359
- Email: nguyenthidang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Khắc Tiệp
- Chức vụ: Phường Đội trưởng
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán, Trung cấp Quân sự
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0913.062.415
- Email: vukhactiep.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Phan Thị Thanh Loan
- Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê
- Trình độ chuyên môn: Luật Kinh tế - ĐH Dân lập Đông Đô
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0988.316.897
- Email: 
phanthanhloan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đặng Thị Mai Hoa
- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0934299694
- Email: 
Dangthimaihoa@quangninh.gov.vn

 

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Thế Chung
- Chức vụ: Công chức Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng
- Điện thoại: 0978.849.618
- Email: 
nguyenthechung@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Lê Thanh Hải
- Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng
- Trình độ chuyên môn: Địa chính, Xây dựng, Đô Thị Và Môi trường
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại:
- Email: lethanhhai@quangninh.gov.vn


 

- Đồng chí: Nguyễn Kim Dung
- Chức vụ: Công chức môi trường
- Trình độ chuyên môn: Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Điện thoại: 0904.475.828
- Email: 
nguyenkimdung.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Linh
- Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp HC-VT;  ĐH KT-KT, ĐH Luật Kinh tế
- Điện thoại: 0128.9322133 
- Email: 
nguyenthihonglinh.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Mai Thị Quỳnh Trang
- Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch
- Điện thoại: 097.262.1789
- Email: 
maithiquynhtrang.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Thường
- Chức vụ: Công chức VHXH
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm, ngành Công tác xã hội ĐH Thái nguyên, Cử nhân Công tác xã hội
- Điện thoại:  0904.189.819
- Email: nguyenducthuong@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Bùi Văn Trà
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
- Điện thoại: 0203.3603.043
- Email:
buivantra@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Cường
- Chức vụ: Bí thư Đoàn phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0334.639.8661
- Email: 
vuvancuong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Thị Hường
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
- Điện thoại: 0904.127.812

- Email: lethihuong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

 * Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

+ Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của phường năm 2017

 

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/12/2016 của BCH Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 23/12/2016 của BCH Đảng bộ phường về phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công Đoàn và Hội Nông Dân phường đến nhiệm kỳ gắn với thực hiện Quyết định 1226-QĐ/TU, ngày 18/3/2015 của thành ủy về ''nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy biên chế'' phường Phương Nam; tăng tỷ lệ kiêm nhiệm theo hướng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư hoặc Trưởng ban công tác mặt trận.

- Chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

- Chỉ đạo triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐH Đảng bộ phường lần thứ XVIII; Điều chỉnh nội dung chương trình công tác toàn khóa của BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Phường khóa XVIII.

 

2. Đồng chí Vũ Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên; Chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tập thể cấp ủy các cấp và cá nhân đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

-  Chỉ đạo khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các quy chế phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy trình hiệp thương phục vụ bầu Trưởng, Phó khu phố (nhiệm kỳ 2017 - 2020)

- Chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ-TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông Dân phường đến nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường nhằm phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nâng cao hoạt động, chức năng giám sát của HĐND, đại biểu HĐND phường; tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch, giám sát theo chuyên đề; quan tâm, theo sát các vấn đề cử tri đề nghị, kiến nghị; nâng cao hiệu quả chương trình tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri, đổi mới nâng cao hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

 

3. Đồng chí Đặng Duy Thịnh - Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành chung các mặt công tác của UBND phường theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Chỉ đạo làm tốt công tác bầu Trưởng, phó các khu phố hết nhiệm kỳ. Công tác nhân sự của Khu phố gắn với nhân sự Đại hội các Chi bộ khu dân cư theo hướng tăng tỷ lệ kiêm nhiệm theo hướng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố hoặc Trưởng ban công tác mặt trận khu.  

- Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục, cải thiện vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quản lý đất đai; tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn thực phẩm; các dịch vụ văn hóa, công tác tôn giáo, dân tộc; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm những lĩnh vực nêu trên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 12/01/2014 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 12 -NQ/TU về thực hiện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn”; Thông báo số 288-TB/TU, ngày 26/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hoạt động khai thác cát, đá, sỏi trái phép, lợi dụng dự án khai thác tài nguyên.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Phát huy thế mạnh sản phẩm nông nghiệp địa phương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”

 

4. Đồng chí Đinh Thị Mai - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Trực tiếp và giúp cho Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đặc biệt Đại hội thể dục thể thao của phường, nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm tạo bước chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc người có công, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ.  

- Chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng, xét duyệt đối tượng vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đảm bảo đúng đối tượng và sử dụng vốn hiệu quả.

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUcủa Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”;

- Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch của Đảng ủy ngày 26/5/2016 về Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư khoá XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của phường về nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

 

+ Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Nam nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Ông Đặng Duy Thịnh: Chủ tịch UBND phường 

 

- Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND phường.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo Điều 36; 62; 63;64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định. Việc lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động công tác của Ủy ban nhân dân phường, của thành viên ủy ban nhân dân phường.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: nội chính; đối ngoại; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính; cải cách hành chính; quy hoạch;  tài chính ngân sách; phát triển đô thị; đầu tư - xây dựng cơ bản;

- Giữ mối quan hệ với các phòng ban chuyên môn thành phố, Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND và UB MTTQ phường.

- Làm chủ tài khoản ngân sách phường và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục, cải thiện vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm những lĩnh vực nêu trên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 12/01/2014 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 12 -NQ/TU về thực hiện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn”; Thông báo số 288-TB/TU, ngày 26/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hoạt động khai thác cát, đá, sỏi trái phép, lợi dụng dự án khai thác tài nguyên.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Phát huy thế mạnh sản phẩm nông nghiệp địa phương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”

- Trực tiếp phụ trách các ngành: Công an, Quân sự, Thi đua khen thưởng, Tài chính ngân sách, Địa chính, Xây dựng, đô thị. Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

- Trực tiếp làm Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy; công tác đảm bảo an sinh xã hội; Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quốc phòng và An ninh; Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn;

 - Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND phường và thẩm quyền của Chủ tịch UBND theo quy định của Pháp luật.

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hồng Hà, Hồng Hải.

 

2. Bà Đinh Thị Mai: Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

 

- Chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng, xét duyệt đối tượng vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đảm bảo đúng đối tượng và sử dụng vốn hiệu quả.

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 18/11/2016 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUcủa Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”;

- Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch ngày 26/5/2016 của Đảng ủy về Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư khoá XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của phường về nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng thống kê, Tư pháp - hộ tịch, Bộ phận 1 cửa, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao; giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề; y tế, dân số,  gia đình trẻ em, công tác truyền thanh, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội; lao động thương binh xã hội; công nghệ thông tin; tôn giáo, dân tộc;

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của phường đã được duyệt.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Liên đoàn lao đông Thành phố; phụ trách Công đoàn cơ quan UBND phường.

- Giúp Chủ tịch UBND trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Giữ mối quan hệ với Đoàn thể chính trị xã hội: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội nông dân, Hội phụ nữ, ngành y tế, giáo dục; Hội Khuyến học; Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực do Chủ tịch phân công; Thực hiện một số công việc khác do Chủ tịch UBND phường phân công.

- Là thủ trưởng cơ quan UBND phường.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu An Hải, Phương An, Hiệp An 2.

 

3. Ông Bùi Xuân Việt: Phó chủ tịch UBND phường: Phụ trách lĩnh vực kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp

  

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý đất đai; môi trường; đô thị; kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa giao thông nông thôn; chỉ đạo kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, trật tự đô thị.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp; khoa học và công nghệ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ.

- Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức xử lý kết quả, giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và được ủy quyền.

- Giữ mối liên hệ với các phòng ban chuyên môn của thành phố thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, Hội nông dân phường (phát triển kinh tế); Hội phụ nữ phường (Vệ sinh môi trường); Hợp tác xã trên địa bàn phường;

- Trưởng các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Chủ tịch Hội đồng các lĩnh vực do Chủ tịch phân công.

- Thực hiện một số công việc khác do Chủ tịch UBND phường phân công. 

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hiệp Thái, Hiệp An 1, Hợp Thành.

 

+ Phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phương Nam, khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Ông Vũ Văn Bách- Chủ tịch HĐND phường 

 

Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân phường, trực tiếp chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực công tác;

- Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

-Việc tổ chức điều hành các kỳ họp HĐND phường và ký chứng thực các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường theoluật định.

- Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ (điều chỉnh, hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn…)

-Chương trình công tác của HĐND phường, thường trực HĐND, các Ban HĐND phường hàng năm và cả nhiệm kỳ.

-Giữ mối liên hệ của Hội đồng nhân dân phường với thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Đảng ủy, UBND phường, thường trực Đảng ủy phường.

-Chỉ đạo theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách ( gồm: kinh tê, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường).

-Chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất, giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân phường, thường trực HĐND phường theo luật định ( gồm: quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội).

-Phân công theo dõi địa bàn: Khu Phong Thái, khu Hiệp Thanh, khu Hợp Thành.

 

2. Ông Bùi Quốc Thoàn- phó Chủ tịch HĐND phường 

 

- Thực hiện nhiệm vụ phó chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của thường trực HĐND phường, thay mặt Chủ tịch HĐND phường giải quyết các công việc của chủ tịch HĐND phường khi chủ tịch đi vắng hoặc ủy quyền, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực pháp chế ( gồm: thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính) và lĩnh vực văn hóa xã hội ( gồm: giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc tôn giáo…); tham gia chỉ đạo trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của chủ tịch HĐND phường.

- Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường các vấn đề thuộc lĩnh vực phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND phường; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua trước khi trình chủ tịch HDND phường; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, thường trực HĐND và chủ trì các cuộc khảo sát, tình hình thực thi pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp chủ tịch HĐND phường duyệt nội dung họp định kỳ của thường trực HĐND hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của HĐND phường; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của thường trực HĐND phường và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch HĐND khi chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

- Giúp chủ tịch HĐND phường trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND phường; giữ mối quan hệ công tác với tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên của mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương đóng trên địa bàn và các khu dân cư.

- Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp Hội đồng nhân dân phường, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐND phường; dự các cuộc họp của các Ban HĐND phường và các hoạt động khác theo sự phân công của chủ tịch HĐND phường.

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân phường ( nguồn không tự chủ); chịu trách nhiệm trước chủ tịch HĐND phường và pháp luật với quyết định của mình.

- Giúp chủ tịch HĐND phường chỉ đạo chung công tác văn phòng, nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của thường trực và các Ban của HĐND phường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của HĐND với UBND phường và các cơ quan hữu quan ; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân phường; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tiếp xúc cử tri, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo Hội đồng nhân dân phường.

- Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND phường; công tác bồi dưỡng tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND phường, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND phường, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp qua mạng thông tin điện tử. 

- Phân công theo dõi đại bàn Khu Hồng Hà, Hồng Hải, khu An hải và khu Phương An. 

 

III. Thông tin cơ bản:  

- Địa điểm trụ sở: Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngày thành lập: 24/8/2011 (theo Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ) trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phương Nam. 
- Cơ cấu tổ chức Đảng: Đảng bộ phường có 22 Chi bộ với 229 đảng viên;
- Tổ chức chính trị: phường được chia thành 14 khu dân cư với 36 tổ dân phố, dân hầu hết là người kinh, có 152 người là dân tộc khác;
- Diện tích:  2.166,4ha; Dân số trên địa 2.834 hộ với trên 12.000 khẩu; có 6 km đường quốc lộ 10 đi qua trung tâm phường; phía đông giáp với phường Phương Đông, thành phố Uông Bí; phía Tây Nam giáp các xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.  
 

            Trong đó:         + Diện tích đất nông nghiệp: 837,3ha;
                                    + Diện tích đất trồng cây ăn quả: 288ha; 
                                    + Diện tích đất phi nông nghiệp: 220,04ha;  
                                    + Diện tích còn lại: 821,06ha. 

- Về cơ sở vật chất: Phường có 01 trạm y tế, 02 trường tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở và 01 trường mầm non, đáp ứng đầy đủ yêu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Tất cả các trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 100% đường giao thông trong khu dân cư được bê tông hóa. Đài tưởng niệm liệt sỹ, trụ sở chính quyền, nơi tiếp dân khang trang. 14/14 khu có nhà sinh hoạt cộng đồng thuận tiện trong việc tổ chức hoạt động sinh hoạt của nhân dân. 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 286
Đã truy cập: 2633551