Phường Phương Nam

08/07/2019

I. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Phương Nam 

Địa chỉ          : Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh 

Điện thoại    : 0203.3854.214

E-mail           :  uybannhandanphuongnam.ub@quangninh.gov.vn

 

 

Ảnh Trụ sở phường Phương Nam.

 

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3851574 - 0906.008.398

- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

   

    

 

- Đồng chí: Nguyễn Hợp Nhất
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0934.202.797
- Email: nguyenhopnhat@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Gia Trọng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0904.778.639
- Email: phamgiatrong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Quốc Thoàn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
- Điện thoại: 0982.182.176
- Email: buiquocthoan2@quangninh.gov.vn

     

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Duy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
- Điện thoại: 0984.838.989
- Email: nguyenvanduy@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Dáng
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội. Cử nhân Quản trị nhân lực
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0917.596.100
- Email: nguyenthidang2@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Khắc Tiệp
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán, Trung cấp Quân sự
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0913.062.415
- Email: vukhactiep@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Cường
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ phường
- Điện thoại: 034.639.8661
- Email: vuvancuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Thắm
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ phường
- Điện thoại: 037.381.5588
- Email: vuhongtham@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Thái Sơn
- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường
- Điện thoại: 0964.088.153
- Email: dothaison@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Huệ
- Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê
- Điện thoại: 0987.323.988
- Email: nguyenthiminhhue@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phan Thị Thanh Loan
- Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê
- Trình độ chuyên môn: Luật Kinh tế - ĐH Dân lập Đông Đô
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0988.316.897
- Email: phanthithanhloan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đặng Thị Mai Hoa
- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0934299694
- Email: dangthimaihoa@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thế Chung
- Chức vụ: Công chức Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng
- Điện thoại: 0978.849.618
- Email: nguyenthechung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Kim Dung
- Chức vụ: Công chức môi trường
- Trình độ chuyên môn: Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trường
- Điện thoại: 0904.475.828
- Email: nguyenkimdung@quangninh.gov.vn

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Linh
- Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp HC-VT;  ĐH KT-KT, ĐH Luật Kinh tế
- Điện thoại: 038.9322133 
- Email: nguyenthihonglinh2@quangninh.gov.vn


   

- Đồng chí: Bùi Thị Quý
- Chức vụ: Công chức Lao động, TB&XH
- Điện thoại: 0977341828
- Email: buithiquy2@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Tâm Anh
- Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch
- Điện thoại: 0339566945
- Email: phamtamanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Thường
- Chức vụ: Công chức VHXH
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm, ngành Công tác xã hội ĐH Thái nguyên, Cử nhân Công tác xã hội
- Điện thoại:  0904.189.819
- Email: nguyenducthuong2@quangninh.gov.vn

 

 

 * Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

+ Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của phường

1. Đồng chí Nguyễn Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công Đoàn và Hội Nông Dân phường; tăng tỷ lệ kiêm nhiệm theo hướng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư hoặc Trưởng ban công tác mặt trận.

- Chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

- Chỉ đạo triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐH Đảng bộ phường lần thứ XIV; Điều chỉnh nội dung chương trình công tác toàn khóa của BCH, BTV, UBKT Đảng ủy Phường khóa XIV.

2. Đồng chí Nguyễn Hợp Nhất - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên; Chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tập thể cấp ủy các cấp và cá nhân đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

-  Chỉ đạo khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các quy chế phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy trình hiệp thương phục vụ bầu Trưởng, Phó khu phố (nhiệm kỳ 2017 - 2020)

- Chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ-TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông Dân phường đến nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường nhằm phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nâng cao hoạt động, chức năng giám sát của HĐND, đại biểu HĐND phường; tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch, giám sát theo chuyên đề; quan tâm, theo sát các vấn đề cử tri đề nghị, kiến nghị; nâng cao hiệu quả chương trình tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri, đổi mới nâng cao hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Dáng: Phó chủ tịch UBND phường - Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân. Ký quyết định của Chủ tịch UBND khi được Chủ tịch UBND ủy quyền.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 14/3/2016 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”;

- Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch ngày 26/5/2016 của Đảng ủy về Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư khoá XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của phường về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, gắn với việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực Khối Văn hoá - xã hội; Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; khối trường học; Y tế; Lao động thương binh xã hội; Tư pháp; công nghệ thông tin; tôn giáo, dân tộc; Dân số - Gia đình - Trẻ em, bảo hiểm; Truyền thanh của phường, xóa đói giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thi hành án dân sự; phụ trách tủ sách giáo dục pháp luật; Trung tâm giáo dục cộng đồng, xã hội học tập; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng; Hội Luật gia; Trưởng các Ban phòng chống dịch ở người; vệ sinh ATTP; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Ban mục tiêu phòng chống một số bệnh xã hội, dịch nguy hiểm; Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của phường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

- Trực tại Bộ phận một cửa để ký, trả hồ sơ cho công dân.

- Giữ mối liên hệ với UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội người cao tuổi; Hội chữ thập đỏ, Hội nông dân, Hội Khuyến học; Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin.

Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu An Hải, Hiệp An 2, Hiệp Thái

4. Ông Nguyễn Văn Duy: Phó Chủ tịch UBND phường - Phụ trách lĩnh vực kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

- Ký quyết định của Chủ tịch UBND khi được Chủ tịch UBND ủy quyền.

- Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế - xã hội; trực tiếp chỉ đạo công tác Nông nghiệp, Lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thú y, Ban quản lý chợ, quản lý đất đai, công tác tài nguyên - khoáng sản, vệ sinh môi trường; Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về xây dựng cơ bản, kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị; Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc thực hiện công tác GPMB các dự án của tỉnh và thành phố trên địa bàn phường; Chỉ đạo thực hiện Đề án 125 của Thành phố đối với sản phẩm Vải chín sớm Phương Nam; thực hiện Đề án sản xuất Vải chín sớm theo tiêu chuẩn Việt Gap.

phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng ban phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy rừng; Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông phường theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông phường theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của phường về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững

- Phó Trưởng Ban thường trực các ban: Ban quản lý dự án công trình; Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban An toàn giao thông; Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn phường, phó ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường. Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

- Giữ mối liên hệ với UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi; Hội nông dân, Hội. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hợp Thành, Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2

III. Thông tin cơ bản:  

- Địa điểm trụ sở: Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngày thành lập: 24/8/2011 (theo Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ) trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phương Nam. 
- Cơ cấu tổ chức Đảng: Đảng bộ phường có 22 Chi bộ với 229 đảng viên;
- Tổ chức chính trị: phường được chia thành 14 khu dân cư với 36 tổ dân phố, dân hầu hết là người kinh, có 152 người là dân tộc khác;
- Diện tích:  2.166,4ha; Dân số trên địa 2.834 hộ với trên 12.000 khẩu; có 6 km đường quốc lộ 10 đi qua trung tâm phường; phía đông giáp với phường Phương Đông, thành phố Uông Bí; phía Tây Nam giáp các xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.   

            Trong đó:         + Diện tích đất nông nghiệp: 837,3ha;
                                    + Diện tích đất trồng cây ăn quả: 288ha; 
                                    + Diện tích đất phi nông nghiệp: 220,04ha;  
                                    + Diện tích còn lại: 821,06ha. 

- Về cơ sở vật chất: Phường có 01 trạm y tế, 02 trường tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở và 01 trường mầm non, đáp ứng đầy đủ yêu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Tất cả các trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 100% đường giao thông trong khu dân cư được bê tông hóa. Đài tưởng niệm liệt sỹ, trụ sở chính quyền, nơi tiếp dân khang trang. 14/14 khu có nhà sinh hoạt cộng đồng thuận tiện trong việc tổ chức hoạt động sinh hoạt của nhân dân. 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 662
Đã truy cập: 5992640