Xã Thượng Yên Công

04/07/2019

I. Thông tin chung:  

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  xã Thượng Yên Công

Địa chỉ          :  Đường Yên Tử, thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  

Điện thoại     : 0203.3664.849

E-mail          :  ubndthuongyencong@quangninh.gov.vn

 

 

Ảnh Trụ sở xã Thượng Yên Công. 

 

II. Tổ chức bộ máy:

 

 


- Đồng chí: Hoàng Việt Thành
- Chức vụ:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế công nghiệp- ĐH Mỏ địa chất; Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật Kinh tế 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0979.649.559 
- Email: hoangvietthanh@quangninh.gov.vn

                    

 

 

 

- Đồng chí: Nhâm Quốc Vượng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã 

- Điện thoại: 0986.225.311 

- Email: nhamquocvuong@quangninh.gov.vn


 

 

- Đồng chí: Nguyễn Năng Năm

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0936.336.196

- Email: nguyennangnam@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Mai

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

- Điện thoại: 0904.062.798

- Email: nguyenxuanmai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lý Đức Hải 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã 

- Điện thoại: 0904795819 

- Email: lyduchai@quangninh.gov.vn


- Đồng chí: Lê Tuấn Vinh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0936.525.595

- Email: letuanvinh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Phương Thuý

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0979.709.189

- Email: phamthiphuongthuy@quangninh.gov.vn


 

 

- Đồng chí: Đoàn Văn Tuấn
- Chức vụ:
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã 
- Điện thoại: 0915.423.978
- Email: doanvantuan@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Lý Thị Nhung
- Chức vụ:
 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
- Điện thoại: 0976.473.881
- Email: lythinhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trương Đình Hùng
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
- Điện thoại: 0987.986.933
- Email: daongoctrung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Trương Thị Thanh Hương
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội Nông dân xã
- Điện thoại: 0934.329.669
- Email: daongoctrung@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Lã Thị Thủy
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội LHPN xã
- Điện thoại: 0936.918.074
- Email: lathithuy@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Lý Thị Hương
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội phụ nữ xã
- Điện thoại: 0965.924.531
- Email: lythihuong@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Trương Thị Chi
- Chức vụ:
 Bí thư Đoàn Thanh niên xã
- Điện thoại: 01633.996.398
- Email: truongthichi@quangninh.gov.vn

 

  


 

- Đồng chí: Trương Thị Hoạt
- Chức vụ:
 Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã
- Điện thoại: 0904.631.716
- Email: truongthihoat@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Mai Chi
- Chức vụ:
 CB dân số
- Điện thoại: 0373.558.789
- Email: doanmaichi@quangninh.gov.vn

 

 


 

- Đồng chí: Trần Thị Thùy Dương
- Chức vụ: 
CC Văn phòng thống kê
- Điện thoại: 0972.824.243
- Email: tranthithuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Lương Thị Thanh Huệ
- Chức vụ: 
CC Tài chính kế toán
- Điện thoại: 0983.406.718
- Email: luongthithanhhue@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Quý
- Chức vụ: 
CC Văn hóa xã hội
- Điện thoại: 0977.341.828
- Email: buithiquy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lý Chí Hậu
- Chức vụ: 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
- Điện thoại: 0164.815.1111
- Email: lychihau@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xuân
- Chức vụ: 
CC Tư pháp - Hộ tịch
- Điện thoại: 0903.470.326
- Email: nguyenvanxuan@quangninh.gov.vn


  

 

- Đồng chí: Trương Quang Vũ
- Chức vụ: 
CC Văn hóa - xã hội
- Điện thoại: 0126.3.355.515
- Email: truongquangvu@quangninh.gov.vn

 

 

 


 

- Đồng chí: Bàn Xuân Viên
- Chức vụ: 
CB LĐTBXH
- Điện thoại: 01667.695.999
- Email: banxuanvien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Chức vụ:
 CC Tài chính kế toán
- Điện thoại: 01289.206.500
- Email: nguyenthithanhtam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Vân Anh
- Chức vụ:
 CC địa chính - xây dựng - MT
- Điện thoại: 0363.636.668
- Email: tranthivananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng
- Chức vụ:
 CC địa chính - xây dựng - MT
- Điện thoại: 0912.659.925
- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Trung Thành
- Chức vụ:
 CC địa chính - xây dựng - MT
- Điện thoại: 0912.047.534
- Email: vutrungthanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bàn Duy Nghĩa
- Chức vụ:
 Chỉ huy trưởng CHQS xã
- Điện thoại: 0985.278.037
- Email: banduynghia@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Bàn Văn Định
- Chức vụ:
 Phó chỉ huy trưởng CHQS xã
- Điện thoại: 0373.235.111
- Email: banvandinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Lý Văn Quyết
- Chức vụ:
 Phó chỉ huy trưởng CHQS xã
- Điện thoại: 01263.356.438
- Email: lyvanquyet@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Cù Ngọc Tân
- Chức vụ:
 Trưởng Công an xã
- Điện thoại: 0915.471.019
- Email: cungoctan@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Lã Văn Thính
- Chức vụ: 
Trưởng Trạm y tế xã
- Điện thoại: 0364.554.588
- Email: lavanthinh@quangninh.gov.vn

 

  

 

- Đồng chí: Trương Văn Nhất
- Chức vụ:
 Phó trưởng Công an xã
- Điện thoại: 0973.622.913
- Email: truongvannhat@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công công việc cụ thể:  

 

1- Ông Hoàng Việt Thành - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã, phụ trách chung công tác của UBND xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã; Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính, tài chính ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Trực tiếp phụ trách Công an, Quân sự; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; Trưởng an toàn giao thông. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và thực hiện công tác đối ngoại của UBND xã;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2- Phó chủ tịch UBND xã, phụ trách kinh tế

- Phụ trách, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực: sản xuất nông -lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại, thuế, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, giao thông, thuỷ lợi;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với công chức thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân;

- Giúp Chủ tịch UBND xã tiếp dân, giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã;

- Phụ trách các thôn: Khe Sú 1, Khe Sú 2, Năm Mẫu 1, Năm Mẫu 2;

3- Bà Phạm Thị Phương Thuý - Phó chủ tịch thường trực, phụ trách văn hoá - xã hội 

- Phụ trách, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Văn hóa - xã hội -thông tin tuyên truyền, lao động- thương binh và xã hội, y tế, dân số- gia đình và trẻ em, tư pháp hộ tịch, xóa đói giảm nghèo. Trực tiếp chỉ đạo “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã; Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc đối với cán bộ công chức thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Được Chủ tịch UBND xã ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của UBND khi Chủ tịch vắng mặt.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xã;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan; các tổ chức xã hội: Hội người cao tuổi, Khuyến học, Chữ thập đỏ, Hội đông y xã, Hội cựu TNXP,… 

- Giúp Chủ tịch tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã;

- Phụ trách thôn: Miếu Bòng, Tập Đoàn, Đồng Chanh, Quan Điền - Khe Thần.

4- Ông Uỷ viên uỷ ban nhân dân, Tr­ưởng công an xã

- Tham mư­u, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã, lực lượng xung kích an ninh trật tự, đội dân phòng và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao;

- Trực tiếp theo dõi thôn Khe Sú 1.

5- Ông Uỷ viên uỷ ban nhân dân, Chỉ huy tr­ưởng Quân sự

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao;

- Trực tiếp theo dõi thôn Khe sú 2.

 

III. Diện tích, Dân số:

            UBND xã Thượng Yên Công có diện tích là 67,5km2; Mật độ dân cư 74 người/km2. 

IV. Văn hoá dân tộc:

            - Dân tộc Dao: 2.335 khẩu = 46,3%;

            - Dân tộc Tày: 183 khẩu = 3,7%;

            - Dân tộc Hoa: 49 khẩu = 01%;

            - Dân tộc Sán Dìu: 09 khẩu = 0,2%;

            - Dân tộc Cao Lan: 08 khẩu =  02%;

            - Dân tộc Nùng: 24 khẩu = 04%;

            - Dân tộc Kinh: 2.438 khẩu = 48,3%.

V. Xã Thượng Yên Công có 08 thôn:

            - Thôn Khe Sú I;

            - Thôn Khe Sú II;

            - Thôn Năm Mẫu I;

            - Thôn Năm Mẫu II;

            - Thôn Miếu Bòng;

            - Thôn Tập Đoàn;

            - Thôn Đồng Chanh;

            - Thôn Quan Điền - Khe Thần. 

VI. Vị trí địa lý: 

            - Phía Đông giáp với phường Vàng Danh;

            - Phía Tây giáp với xã Tràng Lương - Đông Triều;

            - Phía Nam giáp với phường Thanh Sơn và xã Phương Đông;

            - Phía Bắc giáp với huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang. 

   

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1197
Đã truy cập: 6490638