Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

28/02/2022
 

1. Thông tin chung 

Cơ sở 1: 

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 36 phố Trần Phú - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     :  0203.3.665.530
Fax               :  0203.3.665.530

Cơ sở 2:

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 40 -Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0203.3.854.213

Email            : Dttth.ub@quangninh.gov.vn 

 Trụ sở cơ sở 1 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Trụ sở cơ sở 2 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Thủy

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hoá; Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.731.637

- Email: buithikimthuy@quangninh.gov.vn   

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Công Hòa

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành Quản lý Giáo dục; Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.093.561

- Email: nguyenconghoa@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại:  0982.163.388

- Email: vuthithanhhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                          

    

 

- Đồng chí: Trần Thị Phương Lan

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá ngành phát hành sách

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0987.986.971

- Email: tranthiphuonglan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phát Thanh viên- Biên tập viên.                                          

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Ninh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.336.806

- Email: nguyenhaininh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                                                            

 

- Đồng chí: Trần Thị Huyền Trang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí, ngành báo chí - cn báo mạng điện tử

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.081.587

- Email: tranthihuyentrang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                         

 


 

- Đồng chí: Phan Thị Mai Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

- Điện thoại: 0948.029.535

- Email: phanthimaihuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                         

 

 

 

 - Đồng chí: Mai Thị Thương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

- Điện thoại: 0982.978.922

- Email: maithithuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên, Quản trị các trang web của Thành phố do Trung tâm quản lý.                                                                                                                                                

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng phát thanh truyền hình I, ngành học: Kỹ thuật điện tử, chuyên ngành Phát thanh truyền hình; Cử nhân kinh tế

- Điện thoại: 0983.663.988

- Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Điện thoại: 0963.226.793

- Email: vuhonghoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                        

    

 

- Đồng chí: Bùi Thị Thúy

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0915.955.974

- Email: buithithuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác quản lý chung Tổ Thư viện, truyền thống                                                                                                 

  

               

        

- Đồng chí: Đỗ Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Văn hoá du lịch; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Điện thoại: 038.740.2642

- Email: dothiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động Thư viện.                                                                                                                   

 
 
 

                           

- Đồng chí: Lê Thị Cẩm Vân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Trung ương Hà Nội - sư phạm Mỹ thuật; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Điện thoại: 079.644.6250

- Email: lethicamvan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác phục vụ độc giả Thư viện                                                                                                                                         

  

             

 

 - Đồng chí: Nguyễn Hà Ngân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế; Cử nhân ngành QTKD - Quản trị du lịch

- Điện thoại: 0982.551.638

- Email: nguyenhangan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác sự nghiệp Du lịch; phối hợp quản trị các trang web: Cổng TTĐT, Trang thông tin tổng hợp; các trang facebook: Tin tức 24/7, DDCI Uông Bí. 

 

 

                               

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận: Sơ cấp 

- Điện thoại: 0904.081.678

- Email: nguyenthihanhkt.ttvh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, tổng hợp

                                             

 

      

- Đồng chí: Nguyễn Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá du lịch, ngành Việt Nam học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 035.507.9216

- Email: nguyenthiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ, Hành chính                                                                                                                                                                                                                                              

 

      

- Đồng chí: Đỗ Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung Quốc; Cử nhân kế toán

- Điện thoại: 0945.222.890

- Email: dothibichngoc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, hành chính, tổng hợp                                                                                                                                                                                                                                               

       

  

 

- Đồng chí: Lê Trung Kiên

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thể dục thể thao ngành sư phạm giáo dục thể chất

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.119.292

- Email: letrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác tổ chức hoạt động sự nghiệp Thể Thao; hướng dẫn các CLB Thể thao                                                      

  

 

 - Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quốc tế học

- Điện thoại: 0936.911.699

- Email: hoangvanhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động                                                                                                                              

 

 

 

- Đồng chí: Trần Sỹ Quỳnh

- Chức vụ: HĐ68

- Trình độ chuyên môn: ĐH mỏ 

- Điện thoại: 0982.569.283

- Email: transyquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động                                                                                                                                        

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Viên chức.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Cử nhân cao đẳng, ngành Kỹ thuật thông tin

- Điện thoại: 0203.3854.213

- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền trực quan, lưu động.                                                                                                                                                   

 

                    

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trường văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh - Trung cấp văn hóa

- Điện thoại:077.827.9988

- Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động 

  

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Kinh tế, ĐH Hành chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.747.728

- Email: tranvanduc@quangninh.gov.vn

                                                                                                                          

 

 

- Đồng chí: Phạm Đức Vượng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Bách Khoa, ngành Tin học; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0975.463.234

- Email: phamducvuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên CNTT          

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm 

Xem tại đây

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7825
Đã truy cập: 6486108