Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

28/02/2022
 

1. Thông tin chung 

Cơ sở 1: 

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 36 phố Trần Phú - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     :  0203.3.665.530
Fax               :  0203.3.665.530

Cơ sở 2:

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 40 -Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0203.3.854.213

Email            : Dttth.ub@quangninh.gov.vn 

                                                  Trụ sở cơ sở 1 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

                                                   Trụ sở cơ sở 2 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

 


 

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Thủy

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.731.637

- Email: buithikimthuy@quangninh.gov.vn                                                    

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Công Hòa

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành Quản lý Giáo dục - Đại học Thái Nguyên; Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị- ĐH Sư phạm Hà Nội

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.093.561

- Email: nguyenconghoa@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại:  0906.161.611

Email: nguyenquochung.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện báo chí và tuyên truyền-cử nhân báo chí, ngành báo chí

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại:  0982.163.388

- Email: vuthithanhhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                          

  

 

- Đồng chí: Lê Thanh Huyền

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng khí tượng thuỷ văn HN, ngành học Khí tượng thuỷ văn, chuyên ngành Thuỷ văn; ĐH BKHN - Kỹ sư kinh tế.

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0906.186.016

- Email: tranthanhhuyen@quangninh.gov.vn

       

 

 

- Đồng chí: Phan Thị Mai Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế - Cử nhân Báo chí

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0948.029.535

- Email: phanthimaihuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                         

  

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Viên chức.

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Cử nhân cao đẳng, ngành Kỹ thuật thông tin

- Điện thoại: 0203.3854.213

- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền trực quan, lưu động.                                                                                                                                                   

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Phương Lan

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hoá HN, cử nhân văn hoá ngành phát hành sách

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0987.986.971

- Email: tranthiphuonglan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phát Thanh viên- Biên tập viên.                                          

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Ninh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường trung học ăn uống khách sạn và du lịch Trung ương, ngành học nghiệp vụ kinh doanh thương mại, chuyên ngành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Học viện báo chí và tuyên tuyền- Cử nhân báo chí, ngành Báo chí 

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 -  0904.336.806

- Email: nguyenhaininh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

- Đồng chí: Trần Thị Huyền Trang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện báo chí và tuyên truyền, cử nhân báo chí, ngành báo chí - cn báo mạng điện tử

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0988.081.587

- Email: tranthihuyentrang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                         

 

 

 

 - Đồng chí: Mai Thị Thương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0982.978.922

- Email: maithithuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên, Quản trị các trang web của Thành phố do Trung tâm quản lý.                                                                                                                                                

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng phát thanh truyền hình I, ngành học: Kỹ thuật điện tử, chuyên ngành Phát thanh truyền hình; ĐH kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0983.663.988

- Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Truyền hình, ngành Báo chí; Cử nhân báo chí - ĐH KHXH& NV

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0963.226.793

- Email: vuhonghoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên                                                                                                                                                                        

 

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Kinh tế, ĐH Hành chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0983.747.728

- Email: tranvanduc@quangninh.gov.vn

                                                                                                                          

 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Quỳnh Chi

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hoá HN, Cử nhân văn hoá, ngành Văn hoá quần chúng

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0984.624.483

- Email: dothiquynhchi@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác Văn hóa-Văn nghệ; công tác quản lý, tổ chức các hoạt động phòng Truyền thống.

 

                                                                                                                         

 

                      

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá du lịch, ngành Việt Nam học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 035.507.9216

- Email: nguyenthiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ, Hành chính; phối hợp quản trị các trang web: Cổng TTĐT, Trang thông tin tổng hợp TP.                                                                                                                                                                       

 

               

 

 - Đồng chí: Nguyễn Hà Ngân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Phương Đông. Cử nhân ngành QTKD - Quản trị du lịch

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.551.638

- Email: nguyenhangan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác sự nghiệp Du lịch; phối hợp quản trị các trang web: Cổng TTĐT, Trang thông tin tổng hợp; các trang facebook: Tin tức 24/7, DDCI Uông Bí.                

 

               

        

- Đồng chí: Đỗ Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH dân lập Đông Đô, Cử nhân khoa học, ngành Văn hoá du lịch; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Trình độ lý luận: Trung cấp 

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 038.740.2642

- Email: dothiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động Thư viện.                                                                                                                   

 

 

      

        

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Hoa

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - ĐH Mỏ địa chất; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học - TC công nghệ và quản trị Đông Đô

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.144.445

- Email: nguyenthikimhoa@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động Thư viện.

 

  

                           

- Đồng chí: Lê Thị Cẩm Vân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Trung ương Hà Nội - sư phạm Mỹ thuật; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Điện thoại: 0203.3.566.426 - 079.644.6250

- Email: lethicamvan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác phục vụ độc giả Thư viện                                                                                                                                         

 

 

                               

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ lý luận: Sơ cấp 

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0904081678

- Email: nguyenthihanhkt.ttvh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, tổng hợp

                                             

 

      

- Đồng chí: Đỗ Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tiếng Trung Quốc- ĐH Đại Nam

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0945.222.890

- Email: dothibichngoc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, hành chính, tổng hợp                                                                                                                                                                                                                                               

   

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Đông

- Chức vụ: HĐTG

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0976.881.673

- Email: tranvandong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Bảo vệ Thư viện, Nhà Truyền thống                                                                                                                                                                                                                          

 

                          

- Đồng chí: Bùi Thị Thúy

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quốc gia HN, cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0915.955.974

- Email: buithithuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác quản lý chung Tổ Thư viện, truyền thống                                                                                                 

 
  

 

  

 

- Đồng chí: Lê Trung Kiên

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH thể dục thể thao 1, cử nhân thể dục thể thao ngành sư phạm giáo dục thể chất

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0936.119.292

- Email: letrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác tổ chức hoạt động sự nghiệp Thể Thao; hướng dẫn các CLB Thể thao                                                      

 

 

                    

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trường văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh - Trung cấp văn hóa

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 077.827.9988

- Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động 

 

 

 - Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Cử nhân ngành Quốc tế học

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0936.911.699

- Email: hoangvanhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động                                                                                                                              

 

 

 

- Đồng chí: Trần Sỹ Quỳnh

- Chức vụ: HĐ68

- Trình độ chuyên môn: ĐH mỏ 

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.569.283

- Email: transyquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động                                                                                                                                        

 

 

- Đồng chí: Phạm Đức Vượng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Bách Khoa, ngành Tin học; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0975.463.234

- Email: phamducvuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên CNTT          

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm 

Xem tại đây

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1155
Đã truy cập: 5186997