Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

28/03/2019

 1. Thông tin chung: 

 

- Tên đơn vị: Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường

- Địa chỉ: Số 38, tổ 2, khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.662.358

- Email: kiemtratrattudothi@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 


 

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng

- Chức vụ: Đội trưởng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 09063161.611

- Email: nguyenquochung@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đình Quang

- Chức vụ: Đội Phó 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0912.091.892

- Email: vudinhquang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

- Đồng chí: Phạm Nhất Phương

- Chức vụ: Đội Phó 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0915.043.589

- Email: phamnhatphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Quyết

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế quốc dân, Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế lao động

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.561.707

- Email: nguyenthanhquyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Công

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH nông nghiệp I, Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0793.223.077

- Email: nguyenchicong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh; Trung cấp kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.896.436

- Email: phamthithuha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công trình ngầm; Đại học kiến trúc Hà Nội chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904547373

- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

 

  

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học tin học xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0936.971.555

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

 


 

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý môi trường; Đại học quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.377.966

- Email: macvanhai@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thụât Nam Định. Trung cấp chuyên ngành Tin học; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Điện thoại: 0902.106.201

- Email: phamthinga.ub@quangninh.gov.vn

 

 
 

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Hà

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH khoa học xã hội và nhân văn, Cử nhân kinh tế, ngành kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0389.066.500

- Email: tranthihongha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

 
 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hường

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sĩ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.262.363

- Email: nguyenthuhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 
 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị tài chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0386.447.697

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 

 
 

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Quảng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.743.356

- Email: nguyenvietquang@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Tiến Dũng

- Chức vụ: Nhân viên lái xe

- Trình độ chuyên môn: Bằng lái xe hạng F

- Điện thoại: 033 9122585

- Email: hoangtiendung@quangninh.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 914
Đã truy cập: 5992892