Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

28/03/2019

 

1. Thông tin chung: 

 

- Tên đơn vị: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3662.358

- Email: nguyenquocthanhqn@quangninh.gov.vn 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Yêm

- Chức vụ: Đội trưởng 

- Điện thoại: 0912 458 629

- Email: vuducyem@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đội

 

 

- Đồng chí: Vũ Đình Quang

- Chức vụ: Đội Phó 

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0912.091.892

- Email: vudinhquang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

 
 
 

 

- Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ: Đội Phó 

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0393.015.246

- Email: hoanganhtuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Quyết

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0983.561.707

- Email: nguyenthanhquyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Công

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0793.223.077

- Email: nguyenchicong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Bùi Hữu Hiệp

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0934.306.307

- Email: buihuuhiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0936.896.436

- Email: phamthithuha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0904547373

- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Hoàng Ngọc Minh

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0912.282.367

- Email: hoangnngocminh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0979.377.966

- Email: macvanhai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Long

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0934.208 878

- Email: nguyenhuulong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thường

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0912.545.369

- Email: nguyenhuythuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Đặng Đức Huy

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0907.689.666

- Email: dangduchuy@quangninh.gov.vn

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Đã truy cập: