Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường

28/03/2019

 

1. Thông tin chung: 

 

- Tên đơn vị: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3662.358

- Email: nguyenquocthanhqn@quangninh.gov.vn 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Yêm

- Chức vụ: Đội trưởng 

- Điện thoại: 0912 458 629

- Email: vuducyem@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đội

 

 

- Đồng chí: Vũ Đình Quang

- Chức vụ: Đội Phó 

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0912.091.892

- Email: vudinhquang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

 
 
 

 

- Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ: Đội Phó 

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0393.015.246

- Email: hoanganhtuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Quyết

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0983.561.707

- Email: nguyenthanhquyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Công

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0793.223.077

- Email: nguyenchicong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

- Đồng chí: Bùi Hữu Hiệp

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0934.306.307

- Email: buihuuhiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh; Trung cấp kế toán

- Điện thoại: 0936.896.436

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công trình ngầm; Đại học kiến trúc Hà Nội chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Điện thoại: 0904.547.373

- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

 


 

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường; Đại học quản lý đất đai

- Điện thoại: 0979.377.966

- Email: macvanhai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Long

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0934.208 878

- Email: nguyenhuulong@quangninh.gov.vn

  

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học tin học xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0936.971.555

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

 
 
 
 
 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị tài chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0386.447.697

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 
 

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Quảng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.743.356

- Email: nguyenvietquang@quangninh.gov.vn

 

 


- Đồng chí: Trần Thị Hồng Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0389.006.500

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

- Email: tranthihongha.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Nga

- Điện thoại: 0902.106.201

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD - Thạc sỹ kinh tế

- Email: phamthinga.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 
 
 
 
 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Tiến Dũng

- Chức vụ: Nhân viên lái xe

- Trình độ chuyên môn: Bằng lái xe hạng F

- Điện thoại: 033 9122585

- Email: hoangtiendung@quangninh.gov.vn


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1903
Đã truy cập: 2932161