Cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan:  Cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố
Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh
Fax               : 0203.3.660.551

 

II. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6.338.777 

- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động công tác tuyên giáo trên địa bàn Thành phố

          
   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tiệp

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngữ văn

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0914.829.919

Email: nguyenthitiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị các lĩnh vực thuộc công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Hà 

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.478.166

- Email: hoangthiha@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Anh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Phó Thủ trưởng cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Tâm lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0353.383.789

- Email: buithikimanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vi Thanh Hương

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 - Điện thoại: 0789.221.919

- Email: vithanhhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa - dư luận xã hội; công tác hành chính, tổng hợp; hoạt động BCĐ 35 thành phố.

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Trình độ LLCT: Tương đương cao cấp

- Điện thoại: 0946.239.866

- Email: nguyenthuhang1@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác giáo vụ, giảng viên của Trung tâm Chính trị thành phố, công tác lịch sử Đảng và một số công tác khác

   

III. Quy chế làm việc của Cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố Uông Bí

Xem tại đây

IV. Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cơ quan Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị thành phố 

Xem tại đây


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1067
Đã truy cập: 6041591