Ban tuyên giáo Thành ủy

I. THÔNG TIN CHUNG

 

Tên cơ quan:  Ban Tuyên giáo Thành ủy

Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Fax               : 0203.3660551

 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 - Đồng chí: Hoàng Quốc Trung

- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6338777 - 0913369258

- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

  

 

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/minh%20quang.jpg    

- Đồng chí: Lê Minh Quang

- Chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng Ban các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo

- Điện thoại: 0382582888

- Email: leminhquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác thông tin - tuyên truyền, giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-HCM

- Điện thoại: 0203.3661654

-Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

 

 

   

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác khoa giáo, lý luận chính trị

- Điện thoại: 0203.3661654

-Email: buithikimanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

     

- Đồng chí: Vi Thanh Hương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngữ văn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, văn phòng B

- Điện thoại: 0203.3661654

- Email: vithanhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

II. QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

 

Xem tại đây 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 48774708.