Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan:  Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy
Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh
Fax               : 0203.3.660.551

 

II. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6.338.777 - 0913.369.258

- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động công tác tuyên giáo trên địa bàn Thành phố

          

- Đồng chí: Lê Minh Quang

- Chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.654 - 0382.582.888

- Email: leminhquang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng Ban các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo.

 

- Đồng chí: Trương Thị Hằng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 085.613.1111

- Email: truongthihang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT các lĩnh vực thuộc công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật kinh tế, Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác thông tin - tuyên truyền, giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"

 

- Đồng chí: Vi Thanh Hương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Ngữ văn

- Email: vithanhhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, văn phòng B 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

-Email: buithikimanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác khoa giáo, lý luận chính trị

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Trình độ LLCT: Tương đương CC

- Điện thoại: 0946.239.866

- Email: nguyenthuhang1@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp lãnh đạo cơ quan trong công tác giáo vụ, giảng viên của Trung tâm BDCT thành phố.

  

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN CƠ QUAN BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Xem tại đây

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 643
Đã truy cập: 3486720