Cơ quan kiểm tra - thanh tra

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn
Điện thoại   : 0203.3.854.434; Fax: 0203.3.660551  
E-mail: 
thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố:

Xem tại đây 

3. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng

Chức vụ: UVBTV - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

Điện thoại: 0203.3854402

- Email: nguyenvchienthang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Hải Trường

- Chức vụ: Thành ủy viên - Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Điện thoại: 0912.478.158 

- Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Bốn

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Điện thoại: 0203.3.854403

- Email: nguyenthibon@quangninh.gov.vn

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Bui%20tien%20hung.jpg

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức năng: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

Điện thoại: 0203.3.567.893 - 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/nguyen%20v%C4%83n%20qu%E1%BA%A3ng.jpg

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Uông Bí

- Điện thoại: 0203.3.661.657

- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Xuân Trường

- Chức vụ: Thanh tra viên

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0946.532.323

- Email: phamxuantruong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Trần Huy Anh

- Chức vụ: Thanh tra viên

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0972.621.191

- Email: tranhuyanh.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Viên chức

- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561

- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Diễm Hương

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0946.523.285

- Email: nguyenthidiemhuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0985.230.905

- Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ:

Xem tại đây


 
 

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 601
Đã truy cập: 1795721