Thanh tra Thành phố

16/12/2022
I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Thanh tra Thành phố

Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn

Điện thoại   : 0203.3854.434 

E-mail: thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

- Chức vụ: Ủy viên UBKT, Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

 - Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Ủy viên UBKT, Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0904.995.561

Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

  

 - Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - HV Ngân hàng; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0985.230.905

Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Tiến Thắng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Điện thoại: 039 818 4803

- Email: phamtienthang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hải

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Hành chính học

- Điện thoại: 0917.388.659

- Email: phamthihai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Văn Duy

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936811755

- Email:  dovanduy@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố: 

Xem tại đây

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4951
Đã truy cập: 6483234