Ban kinh tế xã hội

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố - Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6.338.777 

- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Hòa

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3562960

- Email: buithihoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Ban dân vận Thành ủy - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0966.306.333

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Đông - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0975.667.888

- Email: nguyenvanhung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Phương Nam - Thành viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0906.008.398

- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

   

 

 

II. Nhiệm vụ chung.

          Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Uông Bí khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 07/7/2011 của HĐND Thành phố Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Uông Bí khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

III. Nhiệm vụ cụ thể.

          1. Trưởng Ban: Phụ trách chung, trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động của UBND Thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Giám sát việc thực hiện quy hoạch tổng thể và chi tiết không gian đô thị, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng công trình.

          Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND Thành phố liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo.

          Chịu trách nhiệm ký duyệt các văn bản và tài liệu của Ban; trình bày trước Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân tại kỳ họp về các lĩnh vực được phân công phụ trách theo Luật định hoặc khi có yêu cầu.

          2. Phó Ban: Tham gia xây dựng các dự án phát triển kinh tế, giám sát hoạt động trên lĩnh vực kinh tế gồm: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp địa phương, Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ và các lĩnh vực liên quan khác.

          Giám sát việc phân bổ thu - chi ngân sách, điều hành, quản lý ngân sách theo quy định hiện hành.

          Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.

          Chịu trách nhiệm điều hành và thực hiện nhiệm vụ thay Trưởng Ban khi được phân công hoặc khi Trưởng Ban vắng mặt.

          3. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên:

         * Theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức xã hội; việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố, thôn văn hóa; thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện và phòng chống tệ nạn xã hội.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự thảo Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; làm Thư ký và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban.

         * Theo dõi, tham gia xây dựng các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

          Giám sát các hoạt động quản lý Nhà nước đối với cấp học mầm non, phổ thông và đào tạo dạy nghề trên địa bàn Thành phố.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

          * Theo dõi, giám sát về lĩnh vực y tế, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về hoạt động y, dược trên địa bàn Thành phố.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

          * Theo dõi, giám sát việc thi hành Hiến pháp, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND Thành phố, đối với các đơn vị kinh tế Trung ương và Tỉnh trên địa bàn Thành phố.

           Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

           * Theo dõi, giám sát công tác chính quyền cơ sở, xây dựng thôn, khu, tổ dân. Theo dõi việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo.

          Tham gia thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Báo cáo, Đề án. Trực tiếp thẩm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

   

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1209
Đã truy cập: 6490650