Diện tích - Dân Số

Diện tích tự nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên là 25.546,40ha.

Dân số

Quy mô dân số: Quy mô dân số của thành phố Uông Bí (theo số liệu của Niên giám thống kê năm 2019) là 127.120 người.

Cơ cấu dân số thay đổi theo hướng tỷ lệ dân số nội thành ngày một tăng, tỷ lệ dân số ngoại thành giảm dần.

Tỷ lệ tăng dân số 1,12%.

Mật độ dân số 492,1 người/km2. 

Diện tích, dân số thành phố Uông Bí phân theo đơn vị hành chính

theo số liệu của Niên giám thống kê năm 2019

STT

Tên đơn vị

hành chính

Diện tích

Tự nhiên (ha)

Dân số (người)

1

Phường Nam Khê

750,77

10.987

2

Phường Trưng Vương

1.546,24

10.648

3

Phường Quang Trung

1.404,88

23.409

4

Phường Bắc Sơn

2.714,39

7.053

5

Phường Vàng Danh

5.433,50

12.428

6

Phường Thanh Sơn

945,69

17.676

7

Phường Yên Thanh

1.444,57

9.668

8

Phường Phương Nam

2.173,49

13.744

9

Phường Phương Đông

2.393,22

15.352

10

Xã Thượng Yên Công

6.739,66

6.155

Tổng số toàn thành phố:

25.546,40

127.120

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 5838480